Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Meer samenwerking nodig in aanpak ondermijnende criminaliteit

Meer samenwerking nodig in aanpak ondermijnende criminaliteit

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft opgeroepen tot meer samenwerking in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit met gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten.

Scheidslijn onduidelijk

“Ondermijnende criminaliteit is misdaad die de burger bedreigt en de buurt besmet. Ondermijnende criminaliteit is misdaad die georganiseerd en welbewust gewone mensen in hun degelijke bestaan omstrengelt” aldus minister Grapperhaus. Het probleem met ondermijning is dat de scheidslijn vaak niet meer duidelijk is: de verhuurder die een wietplantage in zijn pand voor lief neemt, de ambtenaar die een voordeeltje krijgt, de lokale sportclub die een niet zo frisse sponsor heeft of de bankmedewerker die even de andere kant opkijkt bij een verdachte zaak.

Versnelling aanpak ondermijning

In het najaar van 2018 wil minister Grapperhaus knopen doorhakken over de extra middelen die dit kabinet ter beschikking heeft gesteld om de gezamenlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te versterken en te versnellen. Grapperhaus is coördinerend minister in de aanpak van ondermijning, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Er is door dit kabinet een eenmalig ondermijningsfonds van 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak. Daarnaast wordt er vanaf 2019 structureel een bedrag van 10 miljoen euro extra geïnvesteerd om criminelen het leven moeilijk te maken. Dit geld wil de minister inzetten voor een meer gezamenlijke aanpak met partners op regionaal en landelijk niveau.

Onderlinge uitwisseling en verwerking van gegevens

Binnenkort laat minister Grapperhaus ook een wetsvoorstel in consultatie gaan, dat de onderlinge uitwisseling en verwerking van gegevens makkelijker moet maken tussen de samenwerkende partners in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Volgens de minister wordt hierbij uiteraard de persoonlijke levenssfeer van gewone burgers in acht genomen. Het doel van gegevensdeling is een betere aanpak van criminaliteit. “Een recht op een criminele levenssfeer, een recht om overdag in de bovenwereld te verkeren, maar achter gesloten deuren criminele activiteiten te beramen. Dat zullen we nooit tolereren” waarschuwde Grapperhaus.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Financieel wanbeleid op scholen

Het ondermijnende effect van milieucriminaliteit

Valentijnsdag 2019 gebruiken om stil te staan bij de effecten van milieucriminaliteit. Dat deden zo’n …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *