Nazorg ex-gedetineerden anno 2013: trends en actuele ontwikkelingen

 

Aan het woord zijn drie experts op het terrein van de nazorg aan ex-gedetineerden

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de nazorg aan ex-gedetineerden? En nog belangrijker: hoe kunt u hierop anticiperen?
 

Ontwikkelingen Nazorg uit detentie en doorontwikkeling Veiligheidshuizen: in samenhang of niet?

“Na een betrekkelijk stabiele periode waarbij vele partners samenwerkten en bouwden aan een goede structuur rondom Nazorg uit detentie binnen de Veiligheidshuizen zien we twee forse ontwikkelingen op ons afkomen. In de eerste plaats worden Veiligheidshuizen in toenemende mate gezien als een plaats waar complexe casussen besproken worden, ongeacht het thema. In de tweede plaats is recent het masterplan DJI gepresenteerd, waarin de sluiting van gevangenissen aangekondigd is en elektronische detentie een prominentere rol krijgt. Vanuit de DJI bezien een bezuiniging, maar wat betekent dit voor de gemeenten?  De VNG heeft een krachtig signaal afgegeven aan de Tweede Kamer omdat zij voor de gemeenten ingrijpende gevolgen ziet op het gebied van veiligheid, kosten voor Werk en inkomen, de nazorg uit detentie en de WMO.

Onder de regie van de gemeenten is herbezinning nodig. De uitdaging zal zijn om de winst van de afgelopen jaren te behouden èn de kracht van het opgebouwde netwerk te gebruiken om te anticiperen op de ingezette ontwikkelingen.”

Annemieke de Winter, ketenmanager Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, waar twaalf gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen, reclasseringsorganisaties, jeugdzorg en overige tal van zorginstellingen samenwerken aan de nazorg van ex-gedetineerden

 

Arbeid aansluitend aan detentie

“De voorgenomen krimp van het gevangeniswezen gaat samen met een voorgenomen toename van de elektronische detentie (ED). Staatssecretaris Teeven heeft aangekondigd dat ED waar mogelijk gepaard zal gaan met werk. Dat biedt kansen voor re-integratie. Ex-gedetineerden worden toegeleid naar werk. Zo mogelijk kunnen zo ook na afloop van hun straf bij de betreffende werkgever actief blijven. Zo ontstaat een naadloze overgang van detentie naar gezonde participatie in de maatschappij. Uit een verkenning die wij uitvoerden voor de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) blijkt dat het nodig is dat zo’n traject mede betaald wordt uit inkomsten van productie. Daarom is er behoefte aan maatschappelijke ondernemers die werk creëren voor een combinatie van doelgroepen, waaronder taakstraffers en ED-ers. Een deel van de kosten wordt gedragen vanuit justitie. De rest moet inverdiend worden. Deze nieuwe taak biedt in het bijzonder kansen voor de sociale werkvoorziening. Zij hebben de markt en de ervaring.”

Joost Vos, adviseur bij TNO, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking, verrichte een driejarig actieonderzoek naar de aanpak van onverbeterlijke veelplegers in de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden

 

Versobering van het detentieregime en bezuinigingen op zorg en re-integratie

“Eind maart jl. heeft staatssecretaris Teeven het masterplan voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gepresenteerd, een forse bezuiniging op het gevangeniswezen. Met onder andere de versobering van het detentieregime en elektronische detentie heeft dit een grote impact op het gemeentelijke nazorgbeleid. Niet alleen het gevangeniswezen kent een grote bezuiniging, ook gemeenten moeten bezuinigen op diverse terreinen van nazorg voor ex-gedetineerden zoals zorg, re-integratie etc.”

Carlijn van Schie, projectleider nazorg ex-gedetineerden bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

 

Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Coronatoegangspasverplichting

Per 25 september 2021 zijn uitbaters van eet- en drinkgelegenheden,  bioscopen, theaters en concertzalen, alsmede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *