Nederlands opsporingssysteem tegen terroristen naar Verenigde Naties

Dankzij een Nederlands opsporingssysteem kunnen de landen van de Verenigde Naties (VN) voortaan reisbewegingen van terroristen signaleren. Minister Blok overhandigde het Travel Information Portal (TRIP) recent aan de VN in het hoofdkwartier in New York. Dat gebeurde in het bijzijn van secretaris-generaal van de VN António Guterres, premier Mark Rutte en NCTV Dick Schoof. Nederland en de VN tekenden hiervoor een overeenkomst. Blok maakte vandaag bovendien bekend dat Nederland dit jaar €15 miljoen investeert in het voorkomen van terrorisme. Waaronder €2,5 miljoen voor capaciteitsopbouw in andere landen om het Nederlandse opsporingssysteem toe te passen.

Reisbewegingen analyseren

Het door Nederland ontwikkelde opsporingssysteem wordt ingezet om zogenoemde Passenger Name Record (PNR) gegevens te analyseren op reisbewegingen van terroristen en internationale criminelen. Dit is informatie die beschikbaar komt bij het boeken van tickets. PNR-gegevens helpen bij het opsporen en tegengaan van terroristen. Dankzij de Nederlandse techniek is het systeem nu wereldwijd toe te passen.

Detectiecapaciteit

Nederland levert hiermee een essentiële bijdrage aan de verbetering van de wereldwijde detectiecapaciteit van terroristen. Het resultaat is onderdeel van 1 van de 3 Nederlandse prioriteiten als lid van de VN-Veiligheidsraad om onveiligheid te voorkomen. Het past bovendien in het voornemen in het regeerakkoord ons ervoor in te zetten, ook in de VN, om ISIS-strijders te berechten. ‘Zonder opsporing geen berechting’, aldus Blok.

Global Counterterrorism Forum

De overhandiging vond plaats in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Hierna was de jaarlijkse bijeenkomst van het Global Counterterrorism Forum, dat Nederland met Marokko voorzit. Dit forum brengt de ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen en de EU samen om terrorisme wereldwijd tegen te gaan. Minister Blok leidt deze coalitie namens Nederland. Blok: ‘Nederland is geen eiland. Internationaal kennis delen kan aanslagen in de toekomst voorkomen. Door meer internationale samenwerking is het bijvoorbeeld voor strijders moeilijker geworden te reizen naar en van conflictgebieden.’

Terroristische dreiging

De terroristische dreiging is nog altijd reëel. Deze zomer viel een Nederlands slachtoffer bij een aanslag in Tadzjikistan. In augustus stak een man bovendien twee Amerikanen neer op Amsterdam Centraal. Minister Blok: ‘ISIS is territoriaal misschien bijna verslagen, het extremistische gedachtegoed blijft bestaan. Terugkeerders en hun families blijven een uitdaging. Ook de link tussen criminele netwerken en terrorisme wordt steeds sterker.’

Terrorisme bij de wortels aanpakken

De 30 leden van het Global Counterterrorism Forum spraken onder leiding van Nederland af om terug naar de oorsprong te gaan en terrorisme bij de wortels aan te pakken. Er werd afgesproken zich ervoor in te zetten de oorzaken van extremistisch gedrag weg te nemen en extra aandacht te hebben voor de terugkeer van buitenlandse strijders en hun families. In het verlengde hiervan investeert Nederland dit jaar in het voorkomen van terrorisme. Het geld gaat onder meer naar het trainen van luchthavenpersoneel, gevangenismedewerkers en politie voor het herkennen van dreigingen en radicalisering. De projecten worden uitgerold in 6 focusregio’s: de Sahel, de Hoorn van Afrika, de Balkan, Noord-Afrika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Verdere verbetering van aanpak van witwassen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.