Nieuwe wetten per 1 januari 2019 in Openbare Orde en Veiligheid

Welke nieuwe wetten treden er per 1 januari 2019 in werking op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft een overzicht gemaakt met daarin de belangrijkste wetten die op 1 januari 2019 in werking treden.

Sluiten drugspanden

Burgemeesters kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. De wet vloeit voort uit het regeerakkoord en is de eerste die in werking treedt van het wetgevingsprogramma met als doel ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Meer weten?

Forensische zorg

De wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. De minister voor Rechtsbescherming krijgt  per 1 januari 2019 meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van de forensische zorg. Ook krijgt hij meer bevoegdheden om in te grijpen in tbs-instellingen, wanneer de veiligheid in het geding komt. Daarnaast kunnen het openbaar ministerie, de reclassering en de aanbieders van forensische zorg makkelijker gegevens uitwisselen.

Meer weten?

Automatic Number Plate Recognition

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen 4 weken worden bewaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden. Er gelden strikte regels ten aanzien van de inzet van camera’s en het gebruik van de ANPR-gegevens.

Meer weten?

Vergoeding van affectieschade voor naasten van slachtoffers

Naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, krijgen een recht op vergoeding van affectieschade. Dit is een schadevergoeding voor dierbaren met wie het slachtoffer zijn leven deelde, en die verdriet hebben door wat het slachtoffer is overkomen. Een kind wordt bijvoorbeeld aangereden en blijft levenslang ernstig gehandicapt. Of een partner komt te overlijden door een medische fout of een geweldsmisdrijf.

Meer weten?

  • Op de opleiding Inzicht in de Criminologie leert u wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe u deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.

Disciplinaire maatregelen rechters

Verder worden de mogelijkheden verruimd om rechters bij ongeoorloofd gedrag een passende disciplinaire maatregel op te leggen. Bijvoorbeeld een schriftelijke berisping door de Hoge Raad en een disciplinaire schorsing.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regeling voor vergoeding kosten drugsafvaldumping

Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen dankzij een nieuwe regeling …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *