Noord-Veluwse gemeenten brengen de leefbaarheid op de vakantieparken in kaart

Door Rob van den Hazel, adviseur veiligheid en leefbaarheid bij adviesbureau Seinpost, docent op de opleiding Overlastcoördinator en programmamanager Vitale Vakantieparken Noord Veluwe.

Acht gemeenten op de Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Epe en Heerde) hebben de handen ineen geslagen om de verblijfsrecreatie een impuls te geven. Om leefbaarheids- en veiligheidsproblemen op de vakantieparken goed in kaart te brengen is een onderzoek verricht.

De cijfers

Ruim 75% van de vakantieparken heeft de zaken prima op orde. Bij 18% zijn er wel eens incidenten, die echter nauwelijks noemenswaardig zijn. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen.

Voormalige vakantieparken

Het is bekend dat op een deel van de parken nauwelijks sprake is van toeristisch recreatief gebruik. Deze (voormalige) parken worden gebruikt door mensen die elders moeilijk aan woonruimte kunnen komen of ‘uit het zicht’ willen wonen. De gemeenten Putten en Elburg hielden het afgelopen jaar al controleacties op een aantal parken. Doel is om een goed beeld te krijgen van wie zich daar bevinden en om op te treden tegen eventuele onrechtmatigheden. Het onderzoek vormt een goede basis voor de aanpak van de problemen die er in de regio zijn en geeft een beeld van de aard en omvang van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen op en rond de ongeveer 300 vakantieparken.

Actieve aanpak van problemen

Slechts op 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Vaak gaat het om vakantieparken waar nauwelijks nog toeristen verblijven. Hier wonen – al dan niet permanent – mensen met een vaak sociaal problematische achtergrond. Een deel van deze personen veroorzaakt overlast; te denken valt aan ruzies en vechtpartijen en overmatig drankgebruik. Burgemeester Henk Lambooij (Putten), voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken: “Wij staan als gemeenten een gezamenlijke en actieve aanpak voor. Het gaat gelukkig op de meeste parken goed, de problemen zijn overzichtelijk maar wel serieus. Op enkele parken moet het beter. Door handhavingsacties is op verschillende parken al een start gemaakt met de aanpak hiervan”.

Expertiseteam

De gemeenten hebben afgesproken de problematiek gezamenlijk aan te pakken. Er zal een regionaal expertiseteam opgericht worden dat gemeenten gaat ondersteunen. Hierin werken o.a. gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de belastingdienst samen om de problematiek integraal aan te pakken en maatregelen te nemen die de kwaliteit van de ‘mindere parken’ vergroten. Naast zaken als handhaving en controles gaat het nadrukkelijk ook om revitalisering en vernieuwing van parken.

Programma Vitale Vakantieparken

Toerisme en recreatie zorgen op de Noord-Veluwe voor veel werkgelegenheid en bestedingen in de horeca en de winkels. De verblijfsrecreatie levert daar een belangrijke bijdrage aan. De gemeenten werken samen met de ondernemers in het Programma Vitale Vakantieparken om de kwaliteit van de vakantieparken op de Noord-Veluwe te versterken. De inspanningen zijn gericht op de economisch kwaliteit (gericht op innovatie van de sector), de ruimtelijke kant (de mogelijkheden scheppen om innovatie mogelijk te maken) en de leefbaarheid (om een plezierig verblijf op de parken te bevorderen). Het gaat om het stimuleren en ondersteunen van positieve ontwikkelingen, maar ook om het voorkomen en waar nodig aanpakken van ongewenste situaties op de parken. Ook dit draagt direct bij aan de kwaliteit van een park.

Meer weten?

Op de opleiding Overlastcoördinator leert u hoe u misstanden in wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken aanpakt om ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners te voorkomen.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Door Willem van Es – Stadssocioloog Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *