Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Onderwereld aast op raadszetels

Onderwereld aast op raadszetels

Nu de interesse voor de gemeente politiek afneemt, groeit het risico van criminele infiltratie bij de komende raadsverkiezingen. Politieke partijen moeten alert zijn op criminele infiltratie van hun raadsfracties bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Waakzaamheid is geboden.

“De angst bestaat dat criminele organisaties bewust mensen naar voren schuiven voor een raadszetel”, zegt Emile Kolthoff, lector ondermijning aan hogeschool Avans, hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, verwacht dat criminelen zelf niet zo snel in de raad zullen gaan zitten, eerder dat ze daar stromannen of -vrouwen voor gebruiken.

Risicoanalyse

Clemens Cornielje riep gemeenteraden recent in een brief op kandidaat-raadsleden en -wethouders te toetsen aan de hand van een risicoanalyse (voor wethouders) en de ‘handreiking integriteitstoetsing’ (voor raadsleden). Deze handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken verscheen begin dit jaar. Een brief met daarin de link is verstuurd naar alle Nederlandse gemeenten.

Wantrouwen

Emile Kolthoff zegt recent met een aantal burgemeesters te hebben gesproken die onafhankelijk van elkaar aangeven dat ze bepaalde raadsleden en zelfs een enkele wethouder niet vertrouwen. “Ze ervaren een probleem met het verstrekken van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld over georganiseerde misdaad, omdat ze denken dat de informatie niet vertrouwelijk blijft, en dan niet vanwege loslippigheid.” Emile Kolthoff wil geen namen noemen van burgemeesters of gemeenten: „Het is zo’n precair onderwerp. Dat kan ik niet doen.” Maar dat ‘de onderwereld’ steeds meer verweven raakt met de politiek, staat voor hem vast. “Het is een nieuwe trend.”

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, vergunningen, de aanpak van hennepteelt en motorbendes in een gemeente, kan zo terechtkomen bij criminelen of criminele organisaties. Emile Kolthoff: “Een volksvertegenwoordiger heeft een informatiepositie die een gemiddelde burger niet heeft. Ze hebben vaak een informatievoorsprong. Daar kunnen criminelen profijt van hebben, bijvoorbeeld als ze geld willen witwassen in een vastgoedproject. Zaken over het hennep- en coffeeshopbeleid worden in eerste instantie vaak vertrouwelijk besproken binnen een gemeente. Ook dat kan voor criminelen interessant zijn.”

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Controles camerasystemen ondernemers

De helft van de beelden van particuliere camerasystemen in Nederland blijkt ongeschikt voor het opsporen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *