De eigenzinnige professional en de aanpak van hardnekkige veelplegers

Door Joost Vos, onderzoeker en adviseur bij TNO Management Consultants en docent op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, schreef de publicatie Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals over de aanpak van veelplegers.

Goede samenwerking tussen zorg- en justitiepartners is van cruciaal belang voor een succesvolle aanpak van veelplegers. Het verschil wordt in de praktijk gemaakt door de eigenzinnige professional die de zorg- en justitieketen met elkaar weet te verbinden.

Samenwerking tussen de zorg- en justitieketen

Veelplegers hebben vaak te kampen met complexe meervoudige problematiek (zoals een drank- of drugsverslaving, gedragsproblemen, schulden). Om tot een effectieve aanpak te komen van veelplegers moeten de zorg- en justitiepartners met elkaar samenwerken. Beide ketens hebben hun eigen opvattingen, interventies en methodieken voor de aanpak van veelplegers. De eigenzinnige professional is in staat om een verbinding te maken tussen de zorg- en justitiepartners om te komen tot een integrale aanpak van veelplegers waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het
bestraffen van delicten maar ook aan de aanpak van problemen die ten grondslag liggen aan het problematische criminele gedrag.

Eigenzinnige professionals

De eigenzinnige professional maakt het verschil in de aanpak van veelplegers door de zorg- en justitieketen met elkaar te verbinden. Om zijn/haar werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat hij/zij hierbij voldoende ruimte en (indien noodzakelijk) rugdekking krijgt. De eigenzinnige professional is als geen ander in staat om het speelveld van zorg- en justitiepartners te overzien en hun interventies (waar nodig en mogelijk) met elkaar te verbinden. Hiervoor moet een professional al een tijdje mee draaien zodat hij/zij bekend is met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de betrokken partnerorganisaties afkomstig uit de zorg- en justitieketen. Daarnaast moet de eigenzinnige professional over voldoende betrokkenheid en uithoudingsvermogen beschikken, aangezien de oplossing van de meervoudige problematiek van veelplegers vraagt om een langdurige aanpak.

Chronische problematiek

Verschillende veelplegers hebben te maken met chronische problemen die niet of maar in beperkte mate zijn op te lossen. Dit betekent dat deze veelplegers ook niet of nauwelijks ontvankelijk is voor de hulp van een professional. Het is van belang dat dit wordt onderkend door de verschillende betrokken partnerorganisaties zodat kan worden gekomen tot een alternatieve aanpak van deze groep hardnekkige veelplegers. Daarnaast neemt dit de druk weg bij de betrokken professional doordat van hem/haar niet langer het onmogelijke wordt verwacht. Een oplossing van de meervoudige problematiek is niet langer het doel, maar het beheersen van de problemen en het volgen van de hardnekkige veelpleger opdat deze niet opnieuw in de fout kan gaan.

Meer weten?
Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u van o.a. Joost Vos hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

Bron: Platform 31

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

4 bestuurlijke middelen om woonoverlast te beëindigen

Iedereen ervaart weleens een keer overlast van buren. Maar wat als deze woonoverlast dusdanig groot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *