Openheid over huiselijk geweld van belang

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Ze is nuchter genoeg om vast te stellen dat het uitbannen van huiselijk geweld een utopie is. Toch ziet ze nog voldoende mogelijkheden om kindermishandeling en partnergeweld in te dammen en de gevolgen ervan te beperken. Sietske Dijkstra: “Relatievorming zou van mij op school een vak mogen zijn dat veel aandacht krijgt.”

Maatschappelijke aandacht

De maatschappelijke aandacht voor het probleem is de afgelopen jaren sterk toegenomen, stelt Sietske Dijkstra. Ze merkt op dat er behalve voor slachtoffers meer oog is gekomen voor de grote groep die getuige is van het geweld. “Kinderen die niet zelf werden geslagen, maar wel zagen hoe hun moeder werd mishandeld, hebben jarenlang in de slagschaduw gestaan. Inmiddels weten we dat het zien van geweld een enorme impact heeft. Je kunt mishandeling met de mantel der liefde bedekken, maar de beelden die kinderen hebben gezien blijven achter en trekken een spoor.”

Verscheidende factoren

Bij huiselijk geweld kunnen verscheidene factoren een rol spelen, aldus Sietske Dijkstra. Ze noemt onder meer zaken als armoede, jeugdervaringen met geweld en isolement. “Dat laatste is heel belangrijk. Gezinnen die een bloeiend sociaal netwerk hebben, worden regelmatig gecorrigeerd. Het ontbreken daarvan verhoogt de kwetsbaarheid. Vanaf vier jaar gaan kinderen naar school. Tot die leeftijd kan het voorkomen dat bijna niemand hen ziet.”

Openheid

Wat is de belangrijkste sleutel voor de oplossing van het probleem?  “Openheid is van groot belang. Huiselijk geweld moet bespreekbaar worden gemaakt, zowel in gezinnen als door professionals. Er is permanente educatie nodig. Ik was pas op een school in de Haagse Schilderswijk. Voor sommige groepen ouders daar is slaan heel gewoon. Het komt ook voor dat een kind thuis wordt opgesloten in een kast. Praat daar als school over met ouders. Welke normen hanteer je als je straf geeft? En welk effect heeft een straf? Reik alternatieven aan en wijs ouders op de kinderrechten.”

Communicatie

Ook leerlingen zelf moeten al jong leren dat geweld geen goede oplossing vormt voor een conflict, aldus Sietske Dijkstra. “Huiselijk geweld heeft behalve met maatschappelijke problemen en machtsproblemen ook met communicatieproblemen te maken. Leer kinderen dat je een conflict niet moet oplossen door erop los te slaan, maar door erover te praten. Daar voelen ze zich zelf ook prettiger bij.

Relatievorming

Relatievorming zou van mij op school een vak mogen zijn dat veel aandacht krijgt. Dan denk ik niet alleen aan relaties met dierbaren maar ook aan het algemeen menselijke verkeer. We hebben daarin allemaal een verantwoordelijkheid. Het gaat iedereen aan.”

Pijnlijke boodschap

“We kunnen huiselijk geweld niet uitbannen, hoezeer we ons best ook doen. Dat is een pijnlijke boodschap. Maar het is al winst als we in een eerder stadium aandacht voor het probleem krijgen. Hoe eerder je hulp kunt bieden, hoe beter.”

Meer weten?
Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samen met uw partners komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.

Over Sietske Dijkstra
Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Bron: www.sietske-dijkstra.nl

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Toezichthouder tegen kinderporno en terroristisch materiaal online

Er komt een toezichthouder in de bestrijding van kinderpornografisch en terroristisch (beeld)materiaal op het internet. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *