Toolbox voor lokale aanpak overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) komt vandaag met een toolbox met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. In deze toolbox staan alle instrumenten op een rij voor gemeenten, winkeliers, medewerkers in de migratieketen, openbaar vervoerders en andere partijen die te maken hebben met overlast veroorzaakt door asielzoekers. Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod. De aanpak van overlast vereist nauwe samenwerking tussen bovenstaande partijen, de politie en het Openbaar Ministerie. De toolbox biedt hiertoe handvatten. Zo wil de staatssecretaris de aanpak van overlastgevers verder versterken.

Staatssecretaris Broekers-Knol:

“Overlast is onacceptabel en het ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben omdat ze vluchten voor oorlog of vervolging”, zegt staatssecretaris Broekers-Knol. ”We hebben gemeenten, OM, politie en alle andere betrokken partijen hard bij nodig bij de aanpak van overlast. Zij kunnen vaak het best beoordelen welke aanpak bij de lokale problematiek past.”

De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Overlastgevers simpelweg uitzetten tijdens de asielprocedure kan niet, onder meer vanwege internationale wet- en regelgeving. Daarom worden de overlastgevers dicht op de huid gezeten met een mix aan landelijke en lokale maatregelen. Zo is er een Handhaving- en Toezichtslocatie (HTL) met een streng regime geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst, en hebben COA-locaties time-outplekken gekregen waar overlastgevers tijdelijk apart kunnen worden geplaatst in een sobere omgeving. Ook heeft de staatssecretaris een financiële regeling voor gemeenten beschikbaar gesteld voor de inzet van lokaal maatwerk om overlast aan te pakken

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vier ketenmariniers aangesteld met de opdracht de verschillende betrokken partijen te helpen met de gezamenlijke aanpak van overlast. “We willen geen mogelijkheid onbenut laten om overlastgevers aan te pakken”, zegt ketenmarinier Cor de Lange. “De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat we goed samenwerken en de toolbox gaat daarbij helpen.” De ketenmariniers gaan aan de hand van de toolbox met lokale partijen in gesprek over aanvullende maatregelen om overlast tegen te gaan.

Meer weten?

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.

Tijdens de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag leer je hoe je de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in jouww gemeente.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.

Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.