Mariëtte Hamer start als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, is 5 april jl. gestart. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet bewustwording en een cultuurverandering creëren, want intimidatie en misbruik zijn niet acceptabel.

Opdracht regeringscommissaris

De regeringscommissaris heeft de opdracht het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren over maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Tevens zal zij als herkenbaar boegbeeld én aanjager optreden voor de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Zij zal daarover een langjarig maatschappelijk debat organiseren.

Onder regie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt een Nationaal Actieplan opgesteld voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hamer zal hierover gevraagd en ongevraagd advies geven. Zij hoopt goed samen te werken met alle betrokken ministers en departementen, waaronder ook Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zal ook graag samenwerken met mensen die ervaring hebben met grensoverschrijdend gedrag en de vele organisaties werkzaam op dit terrein. Zij zal de komende weken starten met gesprekken met deze organisaties en betrokkenen om zich nog meer in het onderwerp te verdiepen.

Bureau regeringscommissaris

Hamer is benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissaris wordt ondersteund door een bureau, dat wordt gefaciliteerd door het ministerie van OCW. Zij zal regelmatig rapporteren aan de ministers van OCW en SZW.

Het kantoor van de regeringscommissaris zal plaats hebben in de Hoftoren in Den Haag. Voor vragen kunt u contact opnemen via het mailadres: contact@rcgog.nl.

Hoe om te gaan met klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld?

Met de cursus Vertrouwenspersoon voor overheid en bedrijfsleven leer je het juiste advies geven en optimale ondersteuning bieden! Na deze cursus:

  • heb je een concreet beeld van jouw functie als vertrouwenspersoon en jouw positie binnen de organisatie (taken, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen)
  • weet je welke voorwaarden nodig zijn om op een juiste wijze jouw taak uit te kunnen voeren
  • heb je kennis van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties
  • ken je de wettelijke kaders waarbinnen je opereert en de AVG gericht op vertrouwenswerk
  • vind je de balans en het zelfvertrouwen in het omgaan met vertrouwelijke informatie enerzijds en het hanteren van de meldplicht anderzijds
  • ben je je bewust welke rol communicatie heeft binnen de functie en wat de eigen wijze van communiceren is
  • ben je beter in staat een (opvang)gesprek te voeren met een klager en deze te begeleiden

2 dagen – 19 september & 10 oktober – Jouw eigen praktijk centraal

Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *