Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten spreken over samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.

Op 22 juni 2023 was het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) tussen de minister voor Rechtsbescherming (Weerwind) en de ministers van Aruba (Tjon), Curaçao (Hato) en Sint Maarten (Richardson). Minister Weerwind verving namens Nederland minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Het overleg vond plaats op Sint Maarten, onder voorzitterschap van Sint Maarten.

De landen binnen het koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit tegen te gaan. Voor het Nederlandse kabinet is deze samenwerking cruciaal voor de rechtshandhaving.

Tijdens het JVO zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen op het gebied van rechtshandhaving. Zo is besproken op welke wijze betere invulling kan worden gegeven aan forensische zorg voor jongeren en volwassenen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Minister Weerwind zal samen met de minister van Justitie van Curaçao, Shalten Hato, daarin het voortouw nemen. Ook is gesproken over de inspanningen van alle betrokken partijen om meer officieren van justitie op te leiden voor de Openbaar Ministeries in het Caribisch Gebied zodat de inwoners van de Caribische landen meer gepresenteerd worden in de Openbaar Ministeries in het Caribisch gebied. Daarnaast is het gezamenlijke voornemen om de procedure voor uitlevering voor de Caribische landen van het Koninkrijk te verkorten besproken.

Daarnaast is onder andere stilgestaan bij de werkzaamheden van de Kustwacht, de samenwerking om jeugdcriminaliteit te voorkomen en de Rijkswet Harmonisatie gegevensbescherming.

Tot slot is tijdens het JVO gesproken over de capaciteit in de rechtshandhavingsorganisaties. De Caribische landen ervaren een disbalans in de rechtshandhavingsketen. Prioriteiten en capaciteit sluiten niet goed op elkaar aan. Minister Weerwind is tijdens het JVO met zijn collega-ministers in gesprek gegaan over deze disbalans. Nederland investeerde de afgelopen jaren in de samenwerking met de landen binnen het koninkrijk op het gebied van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit. Hiervoor ondersteunde Nederland de landen in opsporing, vervolging en berechting. De komende periode zal verder over dit onderwerp worden gesproken. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid trekt hierin samen op met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *