Signalering van radicalisering en terrorisme

Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen.

In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, spreker op het congres en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme. Ran Cohen geeft zijn visie op de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme.

Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en terrorisme?

De actuele trends rondom de onderwerpen radicalisering en terrorisme zijn uiteraard Syriëgangers, ronselaars, de aanslagen in Parijs en maatschappelijke angst. Daarnaast komen er nu extreme aantallen aan onbekende vluchtelingen binnen, zonder dat er goed toezicht is op deze stroom. Aangezien deze vreemdelingen weinig tot niet gecontroleerd worden is het moeilijk te voorspellen welke intenties zij met zich meebrengen.

Welke trends houden jullie nauwlettend in de gaten?

SDR Academy focust zich op de binnenlandse veiligheid. Hierin richten wij ons op de mensen op straat en welk gedrag zij daar vertonen. Dit betekent dat radicalisering, terrorisme en trends rondom dit probleem nauwlettend in de gaten gehouden worden. Voor deze trends proberen wij dan ook direct handelingsperspectief te bieden voor de profilers op straat. Dit betekent dat ontwikkelingen binnen deze gedragsuitingen direct geïmplementeerd moeten worden in onze trainingen. Daarnaast kijken we naar het veiligheidsgevoel van burgers tegenover de aanwezige safety en security. Veiligheidsgevoel van burgers in zijn/haar omgeving is namelijk net zo belangrijk als het huidige level aan safety en security.

Waar zien jullie de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en op welke manier kunnen we dit als gemeenschap aanpakken?

Professionals binnen het veiligheidsdomein die niet zijn opgeleid of getraind om met andere culturen om te gaan, waardoor de huidige normen en waarden verlegd worden. Het is dus van groot belang om gedrag uit andere culturen te herkennen om hierop ook passend te reageren, wanneer men niet meer objectief afwijkingen kan herkennen binnen verschillende culturen zal het handelingsperspectief van professionals minder vaak te verantwoorden zijn. Waardoor professionals op basis van angst en paniek kunnen gaan reageren, waardoor de grip op de vaak complexe veiligheidssituaties zal afnemen. Burgers de willen anticiperen maar tegen worden gehouden door te weinig kennis en vaardigheden. Het gebrek aan, of de slechte verspreiding van informatie onder professionals in het veiligheidsdomein en de communicatie met de burgers.

SDR Academy heeft een visie op veiligheid die uitgaat van preventie, door middel van gerichte trainingen behavior profiling krijgen de veiligheidsprofessionals en burgers tools om afwijkend gedrag in iedere situatie te herkennen, waardoor er een handelingsperspectief gegenereerd wordt voor vaak complexe situaties. Verder zorgt de applicatie WeAware+™ voor burger participatie op het gebied van veiligheid, door proactief melding te maken van afwijkende gedragingen en/of situaties. Hierdoor heeft de burger beschikking tot relevante informatie in de omgeving waar hij/zij zich bevindt.

Hoe zien jullie de toekomst van de veiligheidssector, wat zijn veelbelovende innovatieve aanpakken rondom radicalisering en terrorisme?

De private veiligheidsorganisaties gaan steeds vaker een belangrijke rol spelen voor de nationale veiligheid. De veiligheidsorganisaties kennen de omgeving waarin zij acteren vaak heel goed en kunnen zich snel aanpassen op trends, terwijl overheidsorganisaties vaak langzamer zijn in ontwikkeling en aanpassing op de huidige situatie. Daarnaast zullen burgers belangrijker worden in het veiligheidsdomein. Verder zal de burger zijn/haar gedrag onbewust gaan aanpassen door alerter en bewuster te zijn in zijn/haar dagelijkse leven. Hierdoor zullen private veiligheidsorganisaties steeds meer cohesie krijgen met burgers.

Congres Radicalisering en terrorisme 2016: Waarom moet men deelnemen aan het congres, wat kunnen bezoekers verwachten?

Wetenschappelijke kennis en informatie betreffende de huidige situatie en haar trends op het gebied van radicalisering en terrorisme in de vorm van trainingsprogramma’s. Deze trainingsprogramma’s zijn gericht op de zowel de burger als de veiligheidsprofessional. Ook zal er worden ingegaan op handelingsperspectieven voor burgers en veiligheidsprofessionals rondom deze problemen.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van dwingende groepen.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van radicaliserende jongeren in uw gemeente.

Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (religieuze) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Financieel wanbeleid op scholen

Meer mogelijkheden voor afpakken crimineel vermogen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vergroot de mogelijkheden voor afpakken van crimineel vermogen. Hij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *