Speciaal toezichtteam start in de gemeente Cranendonck om asieloverlast aan te pakken

Om de problemen met overlastgevende asielzoekers in de gemeente Cranendonck tegen te gaan, start vandaag een speciaal toezichtteam. Het team van 4 toezichthouders zal tot en met het einde van het jaar aan de slag gaan op de plekken waar overlast het meeste voorkomt.

Het gaat in eerste instantie om een proef van 10 maanden. Het team zal zich laten zien op de locatie van het COA in Budel, in het winkelgebied en in het openbaar vervoer. Ze gaan daar op werkdagen aan de slag, maar als blijkt dat de uren effectiever kunnen worden ingezet, is inzet op andere momenten ook mogelijk.

Staatssecretaris Van der Burg:

“Voor mensen die onze bescherming vragen, maar vervolgens onze gastvrijheid misbruiken heb ik geen enkel begrip. De groep asielzoekers die overlast veroorzaken is weliswaar klein, maar de impact bij degene die het overkomt is enorm. Daarom hebben we in het kabinet geld gereserveerd voor een aanpak om de overlast tegen te gaan. Aan de voorkant door te voorkomen dat het plaatsvindt, zoals met de inzet van een speciaal toezichtteam. Maar gebeurt het toch, dan pakken we het keihard aan.”

Aanpak toezichtteam

Het team in de gemeente Cranendonck focust zich met name op het voorkomen van overlastgevend gedrag door asielzoekers. Het team zet zich dan ook in op persoonlijk contact met de doelgroep en bezit hiervoor ook de benodigde ervaring. Daarnaast wordt ingezet op nauw en frequent contact met omwonenden, winkeliers en ondernemers, de lokale politie, het COA en de vervoerders. Eenzelfde team is eind vorig jaar in Ter Apel (gemeente Westerwolde) gestart om overlast tegen te gaan.

Breder aanpak overlast

Er is een kleine groep mensen die gebruik maakt van de gastvrijheid in Nederland, maar zich vervolgens misdraagt. Het kabinet heeft daarom al eerder structureel € 45 miljoen beschikbaar gesteld voor een intensievere en strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers. Dit team is daar een onderdeel van.

Overlastgevende en criminele asielzoekers moeten zo snel mogelijk uit ons opvangstelsel gehaald worden. Deze groep verpest het voor de rest en ondermijnt het draagvlak van opvang voor mensen die vluchten voor oorlog of vervolging.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteitn
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *