Staat van de rampenbestrijding 2016: voorbereiding op rampen en incidenten in de veiligheidsregio’s op orde, uitvoering kan beter

Een goede gezamenlijke voorbereiding tussen de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancezorg) in de veiligheidsregio’s en (vitale) partners zoals (energie)bedrijven is essentieel voor een adequate aanpak van rampen en incidenten. In de Staat van de rampenbestrijding 2016 stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie dat de veiligheidsregio’s steeds beter zijn voorbereid op rampen en crisis en dat de samenwerking met de (vitale) partners en gemeenten is versterkt.

Daadwerkelijk optreden, bij een echte calamiteit, stelt hoge eisen aan de uitvoering. Daar vraagt de Inspectie op een aantal punten nog om verbetering. Veiligheidsregio’s moeten blijven investeren in samenwerking, oefenen en kwaliteitszorg.

Investeren in samenwerking

In de ‘Staat 2016’ geeft de Inspectie zowel een landelijk als regionaal beeld van de rampenbestrijding. Ook zijn verbeterpunten en ‘good practices’ geïnventariseerd. Van hieruit vraagt de Inspectie de veiligheidsregio’s de komende jaren te blijven investeren in samenwerking en daarbij zoveel mogelijk op maat en risico gestuurd te werken.

Juist omdat echte rampen en crises (gelukkig) niet vaak voorkomen, benadrukt de Inspectie de noodzaak van grootschalig en multidisciplinair oefenen; alleen dan komt de specifieke dynamiek, die nodig is bij de aanpak van een echte ramp of crisis aan bod. Ook is het nodig om met de netwerkpartners, omliggende regio’s en buurlanden te blijven oefenen. Daarbij is het belangrijk dat de veiligheidsregio’s zelf meer zicht krijgen op de kwaliteit van de inzet en de eigen functionarissen. Dit kan volgens de Inspectie onder ander door alle GRIP-incidenten te blijven evalueren.

Bevindingen en ervaringen

De Wet Veiligheidregio’s bevat tal van kwantitatieve normen, zoals de opkomsttijden van onderdelen van de crisisorganisatie, de samenstelling van teams en het tijdsbestek waarbinnen activiteiten moeten worden gestart. De Inspectie constateert in  de ‘Staat 2016’ dat veiligheidsregio’s hier in de praktijk flexibel mee omgaan,. zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De Inspectie heeft minister Van der Steur geadviseerd deze bevindingen uit de ‘Staat 2016’ mee te nemen in het lopende traject van de aanpassing van het Besluit veiligheidsregio’s. Ook de in de praktijk opgedane ervaringen van de veiligheidsregio’s vindt de Inspectie hiervoor bruikbaar.

Uw kennis verder vergroten?

Op het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding leert u hoe u anticipeert op gevaarlijke situaties en fatale incidenten voorkomt.

Op de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden leert u wat de bevoegdheden en taken zijn van de burgemeester bij de openbare orde handhaving.

Op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor uw uitvoeringspraktijk.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: hoe pak je kwetsbare gebieden aan?

Beluister de podcast van expert John Bardoel, senior adviseur bij Seinpost. John deelt in deze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *