Stoppen met jeugdcriminaliteit: van 3 naar 4 W’s?

Delinquent gedrag is meestal leeftijdgebonden. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren in hun adolescentiefase een of meer delicten kunnen plegen, maar hier na verloop tijd mee stoppen. Tegelijkertijd is er een kleine groep personen die delicten blijft plegen. Hier komt het door Moffitt geïntroduceerde onderscheid tussen adolescentiegebonden delinquenten en persistente of volhardende delinquenten vandaan.

Henk Ferwerda, directeur van Bureau Beke en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd.

Normaal meedoen

Adolescentiegebonden delinquenten vormen met 95 procent van het totaal aantal jeugddelinquenten veruit de grootste groep. Zij zijn overwegend betrokken bij vernieling, openbare orde feiten en lichte vermogensdelicten. Hiermee laten zij zien dat ze onafhankelijk zijn (geworden) en eigen beslissingen kunnen nemen. Het verkennen van grenzen is in die zin een min of meer ‘normaal’ onderdeel van het opgroeigedrag van jongeren. Vooral in vriendengroepen van jongens hoort delinquent gedrag erbij om te laten zien dat je als jon­ge­re iets durft en lef hebt. Delinquentie is veelal gedrag dat geldt als een vorm van tijdverdrijf of kan statusverhogend werken. Het meedoen met de groep is immers belangrijk om mee te tel­len. Andere aanleidingen om delicten te plegen zijn verveling, het zoeken van spanning, het imponeren van meisjes en ge­woon ‘de kick’. Over deze vorm van jeugdcriminaliteit wordt gezegd dat het een vervelend bijverschijnsel is van een op zichzelf positief te waarderen ontwikkeling, name­lijk het zoe­ken naar gedragsgrenzen, het ontwikkelen van zelfcontrole en het vinden van een eigen identiteit. De piek van dit delictgedrag ligt bij deze groep tussen het 17de en 20ste levensjaar en neemt daarna snel af.

Wifi

De drie W’s woning, werk en wijf – of iets netter ‘wederhelft’ – spelen bij adolescentiegebonden delinquenten een belangrijke rol bij het stoppen van delictgedrag. De laatste tijd wordt er ook wel over de vier W’s gesproken, waarbij de vierde W staat voor Wifi. Met deze vierde W wordt het belang van online zijn aangegeven. De afname van de jeugdcriminaliteit wordt namelijk ook wel in verband gebracht met het toegenomen smartphonegebruik onder en het online zijn van jongeren. Voor de komst van de smartphone waren jongeren voor hun sociale contacten en rolmodellen afhankelijk van het elkaar fysiek ontmoeten. Nu is een veeg over het scherm voldoende om bij je vrienden te zijn. Is de onlinewereld van Twitter, WhatsApp, Facebook en Snapchat – digitaal rondhangen – in de plaats gekomen van het rondhangen op straat? Met alle uitingen van groepsgedrag van dien?

Meer weten?
Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

Bron: Bureau Beke

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *