Straffen verder op maat

Er kan passender en persoonsgerichter gestraft worden. Dat blijkt uit een verkenning die minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft gedaan naar het huidige sanctiestelsel. Elk delict en elke crimineel is anders. Daarom is het belangrijk dat de straf past bij de crimineel. Weerwind heeft daarom negen kansen om het op maat straffen te optimaliseren in kaart gebracht. Hierover stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer.

“De rechter in positie brengen om meer op maat te straffen, zorgt voor een veiliger Nederland. Het voorkomt recidive en maakt het stelsel nog effectiever in het behalen van de strafdoelen. Het is mooi dat deze verkenning er nu ligt en dat we de bouwstenen klaar kunnen zetten voor een volgend kabinet om deze ontwikkeling door te zetten.” stelt minister Franc Weerwind.

Er is daarom met de strafrechtketen en wetenschappers verkend of ons huidige sanctiestelsel genoeg kijkt naar welke straf het beste past. Met het opleggen van een straf vergelden we onrecht. Hierbij doen we recht aan slachtoffers en wordt erop ingezet om herhaling van criminaliteit te voorkomen.

Eén van de verkende kansen is dat veroordeelden hun straf vanaf het begin in een beperkt beveiligde afdeling van de gevangenis ondergaan, zodat zij hun werk of woning niet te verliezen. Een ander voorbeeld is dat een taakstraf uitgebreid wordt met zorg- en leerelementen. Dit helpt mee in het succesvol afronden van een taakstraf en om te voorkomen dat de veroordeelde opnieuw de fout in gaat. Verder mist de rechter soms nog bepaalde informatie als hij een straf moet opleggen of als hij moet beslissen of iemand in afwachting van de behandeling van de strafzaak vast moet blijven zitten. Wanneer de rechter vaker in een vroeg stadium advies van de reclassering ontvangt, kan de rechter beter beslissen over het wel of niet vasthouden van een verdachte.

Met de uitwerking van deze negen kansen geeft Weerwind invulling aan een motie van het Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66). Besluitvorming over de invoering van maatregelen is, gezien de demissionaire status van het kabinet, aan de volgende betrokken bewindspersonen.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *