Aanpassing wetsvoorstel coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor de coördinatie op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. Om deze coördinerende taak goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat de NCTV een stevige grondslag heeft voor zijn werkzaamheden. Het moet glashelder zijn wat de NCTV mag en niet mag. Daarom is eind 2021 het wetsvoorstel ‘Verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel wordt nu gewijzigd en vanwege deze wijzigingen wordt ook de titel van het wetsvoorstel aangepast naar ‘coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid’.

Belangrijkste wijzigingen wetsvoorstel

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de coördinatietaak van de NCTV voorop komt te staan, waarbij de analysetaak verdwijnt als zelfstandige taak. De NCTV houdt een beperkte analysefunctie waar dat nodig is voor een goede uitvoering van de coördinatietaak. Daar past niet de mogelijkheid bij tot het verstrekken van analyses waarin uitingen van personen worden geduid en een persoon dóór die duiding in verband wordt gebracht met een trend of fenomeen op het terrein van terrorismebestrijding of nationale veiligheid. Dit wordt dan ook expliciet uitgesloten.

Ook valt onder het wetsvoorstel de versterking van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming, specifiek voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verder wijzigt de versterking van de naleving van de overige normen van het wetsvoorstel (naast de verwerking van persoonsgegevens) door controle van de Inspectie Justitie en Veiligheid waarbij rapportages met de bevindingen van de Inspectie naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Vervolg proces

De nota van wijziging is tot stand gekomen na de inbreng van de Tweede Kamer en zorgen die geuit zijn tijdens de eerdere consultatie van het wetsvoorstel. De ministerraad heeft ingestemd met de nota van wijziging op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. De nota wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. Zoals gebruikelijk in het wetgevend proces wordt de nota van wijziging gepubliceerd zodra de adviesaanvraag is gedaan bij de Raad van State.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteit.
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Gemeente Utrecht speelt grote rol bij de aanpak van criminaliteit in de stad en de regio

Op 18 september opent burgemeester Sharon Dijksma als official host de 9e editie van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *