Tien voorwaarden voor een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit

Ben jij op zoek naar een aanpak die werkt tegen ondermijnende criminaliteit? Je bent niet alleen, het staat in ieder veiligheidsplan met stip op één. Ondermijning is onzichtbaar, maar heeft grote gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in jouw omgeving. Een effectieve aanpak hanteren is daarom lastig. Frank van Summeren, Adviseur Veiligheid bij RONT Management Consultants, hoofddocent op de Jaaropleiding Integrale Aanpak Ondermijning van SBO en 15 jaar actief in het veiligheidsdomein, stelt dat een multidisciplinaire samenwerking de oplossing is. Gezamenlijk komen stakeholders tot een doeltreffende aanpak die werkt tegen complexe veiligheidsproblematiek, maar aan welke voorwaarden moet deze aanpak voldoen?

Bestrijd ondermijnende criminaliteit aan de hand van tien voorwaarden

Wil jij daadwerkelijk het verschil maken met jouw aanpak van ondermijnende criminaliteit? Voldoe dan aan de volgende tien voorwaarden:

  1. Intensiveer de aanpak van ondermijning door als (rijks)overheid samen te werken met maatschappelijke partners.
  2. Stem interventies van alle relevante stakeholders op elkaar af om de impact te vergroten.
  3. Investeer in de maatschappelijke weerbaarheid op lokaal en regionaal niveau.
  4. Werk (indien nodig) op internationaal niveau, georganiseerde criminaliteit stopt niet aan de grens.
  5. Ontwikkel een aanpak op maat per regio. Ondermijnende criminaliteit vindt met name plaats in achtergestelde gebieden, zoals kwetsbare wijken, minder vitale vakantieparken of bedrijventerreinen, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken. Een lokale (gebiedsgerichte) aanpak bevordert de weerbaarheid van de regio en vermindert de ontwikkeling van ondermijnende criminaliteit.
  6. Ontwikkel een positief ondernemersklimaat in samenwerking met maatschappelijke partijen om criminele inmenging in de maatschappij te voorkomen. Criminelen gebruiken steeds vaker plaatselijke infrastructuren en faciliteiten en dit moet voorkomen worden.
  7. Voer de regie, dit is cruciaal om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De regisseur ziet erop toe dat de betrokken partners een plan van aanpak opstellen, bewaakt de uitvoering en voortgang en grijpt in wanneer de situatie daarom vraagt.
  8. Bepaal een interventiestrategie aan de hand van een goede informatiepositie.
  9. Versterk de informatiepositie door informatie van alle stakeholders te registreren, delen, bundelen en analyseren.
  10. Leg verantwoording af over de gehanteerde aanpak van ondermijnende criminaliteit aan de hand van de verkregen informatie.

Jouw blik moet dus gericht zijn op een lokale aanpak op maat, zonder het (inter)nationale belang uit het oog te verliezen. Samenwerking met relevante stakeholders en een goede informatiepositie over de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders, hotspots, oorzaken en gevolgen zijn hiervoor cruciaal.

Verwerk de tien voorwaarden in een integraal jaarplan

Je doet er goed aan om de eerdergenoemde tien voorwaarden te verwerken in een integraal jaarplan, toegesneden op jouw eigen werksituatie. De Jaaropleiding Integrale Aanpak Ondermijning bestaat uit twaalf modules waarbij je stap voor stap aan de slag gaat om de tien voorwaarden te verwerken in jouw jaarplan. De jaaropleiding bestaat daarnaast uit praktijkopdrachten op basis van jouw werksituatie. Je vragen krijgen hierdoor direct een podium en je leert onderling van andere deelnemers. Jouw jaarplan krijgt pas echt vorm tijdens een individueel coachgesprek met hoofddocent Frank van Summeren waarin je bespreekt of jij jouw doelstellingen behaalt en of jouw plan aansluit bij de praktijk. Je gaat dus gericht aan de slag met een persoonlijk plan, waardoor je een stevige basis legt om ondermijnende criminaliteit in jouw regio te verminderen.

Pak de regie

Wil jij samen met verschillende stakeholders aan de slag om ondermijnende criminaliteit, met alle gevolgen van dien, te verminderen of zelfs voorkomen? Schrijf je dan in voor de Jaaropleiding Integrale Aanpak Ondermijning en pak de regie! De opleiding bestaat uit een mix van theorie, casuïstiek vanuit diverse invalshoeken, vaardigheden en methodieken zodat jij zowel een persoonlijke groei en een groei voor jouw organisatie realiseert.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Rechter krijgt ruimere mogelijkheid voor videoconferentie bij verdachten van zware criminaliteit

Op korte termijn kan het vervoer van gedetineerden met ernstige veiligheidsrisico’s worden teruggedrongen. Door een …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.