Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Toezicht en handhaving op drones

Toezicht en handhaving op drones

Op 1 juli 2015 trad de nieuwe wet in die verder ging dan de oudere wetgeving met betrekking tot het vliegen met onbemande luchtvaartuigen. Beter gezegd: Drones. Ook wij als bedrijf – Nationale Politie – kregen te maken met de nieuwe wetgeving en alle regels die daar betrekking op hebben. In feite tweeledig: Hoe kunnen wij de nieuwe wetgeving handhaven, maar anderzijds ook, hoe kunnen wij zelf binnen de gestelde regels gebruik maken van drones.

Casper Steenstra-Praamsma, landelijke projectleider Onbemande Luchtvaartuigen (RPAS) bij de Nationale Politie en spreker op het congres Drones in het publieke domein.

Veiligheid

Veiligheid stond in de nieuwe wet met dik gedrukte letters beschreven. Niet letterlijk, maar wanneer ingezoomd werd wat wel en niet toegestaan werd, bleek al snel bij de beroepsgroep – maar zeker ook bij de recreant gebruiker – dat de touwtjes door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sterk werden aangetrokken. Er werd iets gezegd over afstanden, hoogte, aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten en hoe moest worden omgegaan met andere luchtvaartuigen. Dit leidde tot veel vragen.

Overtredingen

Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en we kunnen constateren dat met name de beroepsgroep zich goed houdt aan de huidige wetgeving. De overtredingen die in het verleden plaatsvonden onder de beroepsgroep zijn drastisch naar beneden gegaan, echter de zorgen liggen op dit moment op het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij recreanten.

Onvoldoende kennis

In de afgelopen jaren kunnen we constateren dat voornamelijk bij de recreant nog onvoldoende kennis aanwezig is wat nu wel of niet mag. Of het nu een mooie winterdag is, de bloembollen staan volop in bloei in de Bollenstreek of een warme zomerse avond betreft, op zulke momenten zien wij meer luchtbewegingen in de lucht die gemaakt worden door drones. Want zeg nu zelf, de beelden leveren prachtig materiaal op! Maar ook gevaren…

Handhaving

De politie werkt op dit moment nauw samen met diverse diensten om het toezicht (en uiteraard de handhaving) na te leven. Voor mij als persoon is het nog steeds onduidelijk wanneer men nabij vliegvelden een drone uit probeert. Met goed boeren verstand zou je toch zeggen dat dat niet handig is , toch!

Gevaren

Tijdens het congres “Drones in het publieke domein” zal ik verder ingaan op de gevaren. Maar ook hoe de Nationale Politie op dit moment handhaaft, samen werkt met partners op nationaal en internationaal gebied en welke incidenten de afgelopen jaren zich hebben voorgedaan.

Ontwikkelingen

Kijkend naar de toekomst zal de drone zich verder ontwikkelen, er komen meer mogelijkheden en de ontwikkeling van sensoren neemt alleen maar toe. Maar betekend dat dan ook dat het vliegen met drones door de ontwikkeling van sensoren veiliger wordt? Een mooie vraag om daar gezamenlijk op 28 november 2018 naar te kijken.

Meer weten?

  • Op het congres Drones in het publieke domein hoort u wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van drones en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt.
  • Op de cursus Drones in de openbare ruimte leert u hoe u drones kunt inzetten om de veiligheid te bevorderen en welke contra drone interventies u wanneer kunt gebruiken wanneer drones worden misbruikt.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *