Toezichtstaak gemeenten vergt nog aandacht!

In gesprek met Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, over de gewijzigde Drank- en Horecawet.

 

Op 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking verhoogd naar 18 jaar. Gemeenten zien de leeftijdsverhoging als gezondheidswinst voor jongeren, maar verwachten tegelijkertijd problemen rondom het uitvoeren van de handhavingstaak. Uit de derde Monitor Bijzonder Wetten blijkt dat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet bij gemeenten dus nog de nodige aandacht verdient. Aan deze Monitor, die Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) heeft uitgevoerd, hebben in totaal 197 gemeenten meegewerkt.

 

Toezicht en handhaving

De toezichtstaak op de naleving van de Drank- en Horecawet ligt al vanaf 1 januari 2013 bij de gemeenten. Toch blijkt dat 40% van de gemeenten nog altijd geen gemeentelijke toezichthouders heeft aangesteld. Daarnaast is het opmerkelijk dat 76% nog steeds geen handhavingsbeleid Drank- en Horecawet heeft vastgesteld. Gemeenten zijn zich wel bewust van hun verantwoordelijkheden omtrent de Drank- en Horecawet, maar lijken meer tijd nodig te hebben om daaraan invulling te geven.

 

Leeftijdsverhoging

Het initiatiefwetsvoorstel om de leeftijdsgrenzen voor alcohol te verhogen, werd op 18 juni 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het bezit zijn van alcohol (op straat of in de horeca). Handhaving ervan wordt mogelijk lastig. De verhoging van de leeftijdsgrens vergt tevens mogelijk meer capaciteit, omdat gemeentelijke toezichthouders een grotere doelgroep zullen moeten controleren. Peter Roumen onderschrijft deze conclusie: “Waar we enerzijds gezondheidswinst willen creëren, creëren we anderzijds een openbare orde probleem. Veel jongeren tot 18 jaar zullen straks in de anonimiteit verdwijnen en dan gaat de hokken- en ketenproblematiek een veel grotere rol spelen.”

 

Tabakswet

Naast de leeftijdsverhoging voor alcohol gaat ook de leeftijd voor het aanschaffen van tabak omhoog naar achttien jaar. Alcoholtoezichthouders van de gemeenten komen in veel gevallen ook op plaatsen waar wordt gerookt en/of tabakswaren worden verkocht. “Hierin is voor de overheid een enorme winst te behalen”, aldus Peter Roumen. “De gemeentelijk toezichthouder komt, vanwege zijn dagelijkse werkzaamheden, regelmatig in de horeca en controleert op leeftijdsgrenzen bij alle alcoholverstrekpunten. Waarom niet de combinatie maken met de tabakswet? Het wordt met deze nieuwe taak dan wel extra belangrijk dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en het toezicht en handhaving strak inregelen”.

 

Conclusie

Gemeenten zijn op de hoogte van de gewijzigde Drank- en Horecawet die per 1 januari 2013 in werking is getreden, maar hebben nog niet alle bijbehorende activiteiten opgestart. Het jaar 2013 is door het merendeel van de gemeenten gezien als overgangsjaar; het jaar dat zij gebruiken om zaken op orde te brengen. Dat kan leiden tot een gebrek aan toezicht. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen landelijk en lokaal toezicht, is er voor gemeenten dus nog steeds werk aan de winkel.

 

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leert u van Peter Roumen hoe uw gemeente invulling geeft aan de gewijzigde Drank- en Horecawet.

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *