Trends en ontwikkelingen rondom veiligheid op de werkvloer

Aan het woord zijn twee experts

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van veiligheid op de werkvloer? En Nog belangrijker wat betekent dit voor u en uw organisatie?

 

Van ‘moeten’ naar ‘willen’

Halverwege de 19e eeuw kwam in de Verenigde Staten en Engeland, net na de start van de industriële revolutie, de eerste regelgeving rondom veiligheid tot stand.  Rond die tijd begon men met het tellen van het aantal doden door arbeidsongevallen. De afgelopen 20 jaar lijkt het vakgebied veiligheid aan een sprint bezig. De focus bij de bedrijven verschuift langzaam van ‘moeten’ naar ‘willen’.

 

Naar een veilige en gezonde arbeidsomgeving

Een veilige en gezonde arbeidsomgeving zien we steeds vaker terug in de kernwaarden van een  bedrijf. Veiligheid wordt steeds meer gezien als een cruciaal onderdeel van een duurzaamheidsstrategie. In de Nederlandse industrie zijn veel bedrijven die een substantiële verbetering van het veiligheidsniveau hebben weten te realiseren. Succesfactor hierbij is een gebalanceerd, gepland en gestructureerd programma dat is gericht op een combinatie van:

–          Stapsgewijze verbeteringen in technische veiligheid.

–          Stapsgewijze vereenvoudiging en training van procedures en instructies.

–          Stapsgewijze verbetering in veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag.

Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group BV en docent op de opleiding Safety Manager, expert op het gebied van het bevorderen van veiligheidscultuur en -gedrag op de werkvloer

 

Van regelgericht naar risicogericht denken

Na de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost werd door het toenmalige kabinet het Actieprogramma (Brand)veiligheid opgericht. Voornaamste doelstelling van het actieprogramma was het verhogen van het (brand)veiligheidsbewustzijn bij verantwoordelijken in het bouwproces.

Dit programma heeft als kernpunten:

A. Risicobenadering: de omslag van regelgericht denken naar risicogericht denken;

B. Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven;

C. Doelgroepen benadering: de verantwoordelijkheid van de overheid is primair gericht op een aantal groepen personen;

D. Doelkwantificering: het verkrijgen van meer inzicht in oorzaken en gevolgen van branden en de registratie hiervan.

 

Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven

Met name punt “B” is hierbij van belang. Op 22 juli j.l. legt Minister Opstelten dit in een brief aan de kamer nog eens duidelijk uit. Hij stelt: “De verantwoordelijkheid voor het voorkomen en beperken van de gevolgen van ongevallen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Burgers, bedrijven en instellingen moeten zelf de noodzakelijke maatregelen nemen om zichzelf en anderen te beschermen tegen (de gevolgen van) ongevallen: zij zijn hiervoor primair verantwoordelijk”. Het is helder waar hij de verantwoordelijkheid ziet liggen. Hij voegt daar nog aan toe: “Door het huidige economisch klimaat worden velen van ons geconfronteerd met krapper wordende budgetten waardoor keuzes dienen te worden gemaakt. Dit vraagt van alle betrokkenen inspanningen om de aandacht voor het thema te behouden. Dat is de zorg van de overheid, maar ook de realiteit van dit moment, en daar moeten we wat aan doen.

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en docent op de opleiding Safety Manager, gespecialiseerd in brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

 

Meer weten?

Op de opleiding Safety Manager leert u van o.a. Gerd-Jan Frijters en Gerrit Hagen hoe u de veiligheid op de werkvloer in uw organisatie kunt verbeteren.

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Wetsvoorstel in consultatie: Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar van terugkeerders uit door …

2 Reacties

  1. Veiligheid is tegenwoordig steeds belangrijker. Mensen hechten veel meer waarde aan een veilig gevoel in verband met de terroristische dreigingen.

  2. Pictogrammen en veiligheidsstickers zal ook voor meer veiligheid op de werkvloer zorgen. In onze ogen een belangrijke aanvulling voor dit interessante artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *