Trends op het terrein van externe veiligheid

 

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van externe veiligheid? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn twee experts.

Transportveiligheid en de intreding van het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

“Met de invoering van de Basisnetten lijken de problemen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen op de hoofdtransportassen als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Er zijn nauwelijks meer plaatsgebonden risico-knelpunten, en de aandachtspunten voor het groepsrisico zijn in aantal fors verminderd. Echter, er is meer dan het vervoer van gevaarlijke stoffen op hoofdtransportassen en risicoberekeningen. Actuele ontwikkelingen nopen tot grote attentie voor transportveiligheid. Ten denken valt hierbij aan het gebruik van duurzame brandstoffen (denk aan bio-brandstoffen, lng, waterstof,..) en het vervoer van ‘nieuwe stoffen’ (lng, CO2, ..). Daarnaast is er de verdere gaande instrumentontwikkeling ten behoeve van de verantwoording van het groepsrisico (kwantificering van gewonden en zelfredzaamheid). En tot slot de toenemende aandacht voor low-probability high consequence scenario’s.”

Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het Instituut Fysieke Veiligheid en adviseur externe veiligheid bij TNO, gepromoveerd op een onderzoek naar risicoanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van transportinfrastructuur

De Wet Veiligheidsregio’s en de bestrijding van crisis en rampen

“De wet is koud twee jaar van kracht en de eerste evaluatie is al geschied (commissie Hoekstra met onderliggend rapport van het WODC). De evaluatie laat een gemengd beeld zien, maar overwegend is toch de lijn ‘vooral zo doorgaan’. Toch is er sedert de totstandkoming van de wet al weer het nodige gebeurd. Enerzijds betreft dat enkele forse calamiteiten/crises (Moerdijk, Alphen aan den Rijn, Haren e.a.) en anderzijds enkele relevante rapporten (soms naar aanleiding van zo’n calamiteit). Tenminste moeten daarbij genoemd worden de rapporten naar aanleiding van Moerdijk en de veranderde visie ten aanzien van boven-regionale en zelfs rijksbetrokkenheid (GRIP 5 en GRIP-rijk). Ook is een gezaghebbend rapport verschenen over de gemeentelijke processen (commissie Bruinooge), is er een nieuwe Staat op de rampenbestrijding (IVenJ) verschenen en zijn de grotere maar ook kleiner casus (mini-crises) aanleiding geweest voor evaluatie en analyse.”

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, richt zich al bijna 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde het boek ‘van rampen leren’

Meer weten?

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Transities in de wereld van criminaliteit(sbestrijding)

Door Robert Kuipers, Coördinator Veiligheid bij Gemeente Venlo Een jaar of tien geleden begeleidde ik …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *