Van een andere orde

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Publiek en privaat toezicht op veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte

De groei van privaat toezicht in het veiligheidsdomein

Private partijen nemen steeds vaker de zorg voor orde en veiligheid op zich. Horeca-uitbaters en winkeliers straffen tegenwoordig eigenhandig wangedrag af. Exploitanten van seksbedrijven bestrijden mensenhandel en onvrijwillige prostitutie. Woningbouwcorporaties zetten huurders uit huis als ze elders in de wijk overlast veroorzaken. Niet de overheid, maar de KNVB legt de zwaarste sancties aan hooligans op, zelfs voor het verstoren van de openbare orde ver buiten het stadion. Gemeenten huren meer en meer private beveiligers in om de openbare orde te handhaven. Niet zonder reden heeft de particuliere beveiligingsbranche deze eeuw een onstuimige groei doorgemaakt.

Dilemma’s

Niemand zal ontkennen dat maatschappelijke problemen privaatrechtelijk effectief kunnen worden gepakt, althans indien een private partij voldoende is toegerust is om de naleving van opgelegde sancties af te dwingen. Rechtsstatelijk roept de ontwikkeling echter vragen op. Het verzekeren van orde en veiligheid is op goede gronden eeuwenlang een kerntaak van de overheid geweest.

Kunnen we de handhaving van de openbare orde ongestraft privatiseren? Komen er geen fundamentele rechten in de knel? Voldoet de kwaliteit van rechtsbescherming bij private ordehandhaving bijvoorbeeld aan de minimumeisen? Weet het publiek wanneer het met private ordehandhaving en particuliere ordehandhavers te maken heeft? Is de verantwoordelijkheid voor orde en veiligheid voldoende geborgd?

 

Meer weten?

Op de cursus Publiek en privaat toezicht op veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte leert u van o.a. Jan Brouwer hoe u het toezicht in uw gemeente organiseert.

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *