Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Van gebiedsmanager naar gebiedsregisseur

Van gebiedsmanager naar gebiedsregisseur

De rol van gebiedsregisseur geeft ruimte aan burger, overheid en bedrijfsleven om hun rol te pakken. Als een ding helder is geworden de laatste tijd, is het dat de overheid te maken heeft met grote veranderingen. En die veranderingen maken dat de rol van diezelfde overheid verschuift. Van sturen naar begeleiden.

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding gebiedsregisseur.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

De kern van de boodschap is, dat je als burger niet kunt verwachten dat de overheid het voor je regelt. De verzorgingsstaat had allerlei centrale voorzieningen. In de huidige maatschappij is dat niet meer vol te houden. De uitdagingen zijn te groot, de overheid is niet meer allesbepalend. Als participatiemaatschappij moeten we op elkaar vertrouwen om de problemen aan te pakken.

Energietransitie

We hebben te maken met een energietransitie, zeker nu per 2030 de Nederlands gaskraan dicht gaat. Dat raakt iedereen. Hoe maak je jouw huis gasloos? Welke industrie kan overleven zonder gas? En waar halen we de kennis en kunde vandaan om zo snel om te schakelen? Want dat vraagt tijd, geld, creativiteit en gewoon ook handjes die installaties aan kunnen passen.

Klimaatverandering

En we hebben al langere tijd te maken met klimaatverandering, waardoor wateroverlast en droogte toenemen. Dat vraagt om andere vormen van landbouw, wateropvang, minder bestrating en ook andere manieren van waterzuivering. We zullen meer in moeten steken op duurzaam bouwen en beheren. Dat vraagt om consuminderen, bewust omgaan met je leefomgeving en omgaan met tegenslag als noodweer je huis treft.

Grote uitdagingen

Die uitdagingen worden alleen maar groter want er is minder budget bij de overheid (want geen gasbaten meer). We moeten schaderegelingen treffen voor Groningen. En aanpassingen aan de infrastructuur kosten nu eenmaal geld, zonder dat ze direct iets opleveren. En dan laten we teruglopende inkomsten en meer uitgaven door de vergrijzing nog buiten beschouwing.

Hulp is onderweg

Gelukkig biedt de Europese Unie kansen en om die te pakken moeten we samen aan de bak; participeren. En we zetten al stappen de goede kant. De Omgevingswet, hoewel uitgesteld, gaat uit van het beheer van de leefomgeving door gelijkwaardige partijen. Overheid, burgers en bedrijven moeten samen de uitdagingen oppakken.

Andere rol van de overheid

Dat vraagt wel om een andere rol van de overheid, die van manager naar regievoerder moet verschuiven. Want de kennis om lokale problemen aan te pakken is vaak ook al lokaal aanwezig. De uitdaging is om die kennis en betrokkenheid te activeren. Om samen te kijken naar wat de uitdagingen zijn. Samen te onderzoeken hoe die aangepakt kunnen worden. En als gelijkwaardige partners de problemen aan te pakken en weg te nemen. En dan kunnen we die uitdagingen zeker aan.

Meer weten?

Op het Smart City Event hoort u hoe u maatschappelijke vraagstukken in uw stad (nu en in de toekomst) op een innovatieve manier aanpakt.

Op de opleiding Wijk- en gebiedsmanager leert u gebiedsgericht werken binnen de pijlers fysiek, sociaal en economisch om de leefbaarheid en samenhang in uw wijk te bevorderen.

Op de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein leert u hoe u burgers betrekt bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Alle rookruimtes gesloten in 2022

Het is de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *