Veiligheid bij evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende voorbeelden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanalyse is verricht of waar de scherpte en alertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevolg. De onheilspellende weerbeelden van Pukkelpop en het Dicky Woodstock Festival en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisberg staan nog scherp op ons netvlies. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Aan het woord zijn verschillende experts over veiligheid bij evenementen.

Integraal kijken naar evenementenveiligheid

De grootste uitdaging is om integraal naar het onderwerp te blijven kijken zonder daarbij te impulsief op incidenten te reageren. Steeds weer is er spanning tussen diegene die evenementen willen uitbreiden omwille van economie, werkgelegenheid en stadspromotie ten opzichte van diegene die willen genieten van rust, flora en fauna, ruimte, zonder al die onverwachte activiteiten. Daarnaast speelt continue de wens van lastenvermindering en deregulering met daartegenover de spanning van waar leggen we de verantwoordelijkheden, wie draait op voor de kosten en aansprakelijkheid als er iets mis gaat. Dit alles maakt het een veel besproken onderwerp voor de lokale overheid, wat krijgt voorrang, wie heeft de beste overtuigende argumenten? Gezond verstand, kennis van betrokkenen, juiste mandaten zijn onderwerpen die zo gewoon lijken maar niet vanzelfsprekend zijn. Als het je samen lukt de balans te vinden tussen de wenselijkheid van evenementen ten opzichte van de openbare orde, veiligheid en leefomgeving en dat goed weet te borgen in de organisatie heb je heel wat gewonnen. Kaders voor alle facetten in de keten schept duidelijkheid voor iedereen die betrokken is. Kennis is daarbij van groot belang. Investeer dus in de juiste mensen op de juiste plek, heldere keuzes, capaciteit en prioriteit en een goed beleid.
Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

De verschillende rollen van een gemeente bij een veilig evenement

In een tijd waarin gemeenten aan ‘city branding’ doen om inwoners en ondernemers aan te trekken is er voor een gemeente niets mooier dan een groot publieksevenement. Je wordt gezien in de (sociale) media en jouw gemeente staat op de kaart. Het gemeentebestuur stimuleert daarom initiatieven, faciliteert private organisatoren en is vaak zelf de aanjager en organiserende partij. De burgemeester is daarnaast ook primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de gemeente. Een grote publiekstrekker brengt specifieke risico’s met zich mee. De gemeente vervult hierdoor vaak verschillende rollen, dat kan een gemeentebestuur in een spagaat van belangen brengen. De keuzes worden door de gemeente genomen. In de vergunningprocedure stelt de gemeente eisen die bijdragen aan een veilig verloop van een evenement. Het is daarbij van belang dat hulpdiensten betrokken zijn bij het evenementenbeleid en het bepalen van de risico’s bij evenementen. Alleen dan kan de gemeente van een gedegen multidisciplinair advies worden voorzien en haar rol en verantwoordelijkheid nemen!
Peter Bloemers, specialist Ketenbevordering bij de GHOR en verbonden aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord waar hulpdiensten en crisispartners samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crisis en rampen

Veiligheidsoperatie rond grootschalige en internationale bijeenkomsten

Grootschalige en internationale bijeenkomsten, conferenties en “toppen” leveren de overheid, zowel lokaal als nationaal, veel (coördinatie) werkzaamheden op. Op verschillende (overheids) instellingen (oa. Gemeenten, Ministeries, politie) wordt een hoog inzet verwacht in de preparatie en in de uitvoering rond dergelijke evenementen. Het waardig, veilig en ongestoord laten verlopen hiervan bepaald het imago van de Nederlandse overheid in de rest van de wereld, hetgeen de kans op gastheerschap voor nieuwe summits danig verhoogd. Maatschappij (o.a. werkgelegenheid) en economie in de regio (vestiging en investeringen van internationaal bedrijfsleven) varen wel bij dergelijke bijeenkomsten, zowel op de korte termijn maar zeker ook op de lange termijn. Het is dus van groot belang om met alle partners professioneel deze bijeenkomsten tegemoet te treden en een kwalitatief hoog product te leveren.
Errold Mooy, adjunct directeur bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, betrokken bij de omvangrijke veiligheidsoperatie rond de Nuclear Security Summit, een internationale topconferentie van wereldleiders over het voorkomen van illegale handel in nucleair materiaal en nucleair terrorisme waarbij 8000 militairen en 13000 politiefunctionarissen werden ingezet om de veiligheid te waarborgen

Digitaal crowdmanagement via push and pull communicatie

Wat is het verschil tussen “push” en “pull” communicatie? Tijdens en in aanloop van een evenement komen steeds meer communicatie- en informatiekanalen beschikbaar voor het communiceren met bezoekers. Er wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van bezoekers aan de hand van Apps op hun smartphone en informatie op de website van het evenement. Ook de social media en vooral Twitter spelen een steeds grotere rol in de communicatie met het publiek. Al deze media maken gebruik van pull communicatie. We verwachten dat de bezoeker zelf het initiatief neemt om zijn informatie op te vragen op de website, Twitter te raadplegen of een App van het evenement te installeren en te raadplegen. In geval van calamiteiten of bij het afsluiten van een vol plein of evenement is pull technologie ontoereikend. Het initiatief moet dan uitgaan vanuit de organisator, de gemeente, de politie en deze communicatie moet dwingend gebeuren aan de hand van Push technologie. Dus ook als het publiek zelf niet om deze informatie gaat vragen moet ze toch opvallend en “pushend” zichtbaar gemaakt worden voor het hele publiek. Daarvoor zijn er media kanalen nodig die niet afhankelijk zijn van GSM providers of internet.
Ward Roef, directeur van Daylight, heeft ruim 20 jaar ervaring in het gebruik van lichtkranten ter bevordering van evenementenveiligheid

Simulatie als onderdeel van risicoanalyse voor evenementenveiligheid

Steeds vaker blijkt dat risico’s rond evenementen niet voldoende onderkend zijn. Tekortkomingen worden direct via (social) media uitvergroot. Niet zelden zijn er slachtoffers te betreuren en heeft dit consequenties voor verantwoordelijken. Incidenten zijn niet altijd te voorkomen, maar voorop staat dat men altijd moet kunnen stellen dat alles in het werk gesteld is om risico’s te minimaliseren. Simulatiestudie met voorafgaande modellering en analyse vergroot inzicht en veiligheid Het biedt de mogelijkheid om scenario’s door te nemen en optimaliseert preparatie van processen, mensen en middelen. De rol van simulatiestudies als onderdeel van een professioneel voorbereidings- en vergunningverleningsproces zal sterk gaan groeien; simulatie als onlosmakelijk onderdeel van een professionele voorbereiding.
Jeroen Steenbakkers, manager bij Incontrol Crowd Simulation Solutions, toonaangevend internationaal bedrijf gespecialiseerd op het terrein van crowdmanagement, was betrokken bij crowdmanagement op Koningsdag in Amsterdam
Frank Wijnveld, directeur van Crowd Professionals en voormalig security manager bij het Philips Stadion, heeft jarenlange ervaring op het terrein van evenementenveiligheid

Aanpak van voetbalvandalisme

Wekelijks bezoeken tienduizenden mensen de Nederlandse voetbalstadions en 97% van deze bezoekers geeft aan zich veilig te voelen tijdens dit stadionbezoek. Aan de andere kant kan uit de media kan het beeld ontstaan dat stadionbezoek onveilig is vanwege berichtgeving over ongeregeldheden of rellen. De politiek speelt daar vervolgens op in door te discussiëren over de kosten van de politie-inzet, terwijl de clubs in het stadion de verantwoordelijkheid nemen voor het handhaven van de orde en het terugdringen van het maatschappelijke fenomeen dat voetbalvandalisme heet.
Joris de Lange, Security Manager bij de voetbalclub Ajax, verantwoordelijk voor de veiligheidsorganisatie bij voetbalwedstrijden van Ajax

 

Meer weten?

Op de opleiding coördinator evenementenveiligheid leert u hoe u de veiligheid waarborgt op een evenement in uw regio.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Moraal is van ons allemaal

Rinus Otte, Collegevoorzitter Openbaar Ministerie, over discriminatie en demonstratierecht. Wat is de rol van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *