Veiligheid in de organisatie: belangrijkste plannen voor 2021

Zojuist is de miljoenennota en rijksbegroting bekend gemaakt. Onderstaand staan de belangrijkste plannen op het gebied van Veiligheid in de organisatie op een rij:

De gevolgen van de coronapandemie laten duidelijk zien dat onze veiligheid en welvaart direct afhankelijk zijn van mondiale ontwikkelingen. Om de Nederlandse belangen internationaal te kunnen blijven behartigen, is een diplomatiek netwerk onmisbaar. Om voor deze belangen op te blijven komen, moeten we verder bouwen aan een sterk Europa én aan een stabiele wereld. Hierin kunnen democratie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en handel verder floreren. De dreigingen in de wereld van vandaag zijn divers en onvoorspelbaar. Onze veiligheid staat niet meer alleen onder druk door fysieke conflicten. Geschillen worden tegenwoordig uitgevochten in de cyberwereld, door middel van economische druk en door belangrijke internationale verdragen te ondermijnen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken: ‘Alleen samen, in internationaal verband, kunnen we zorgen voor een veilig Nederland. Dat doen we door conflicten te voorkomen, Nederland te verdedigen en vooral door de internationale rechtsorde te versterken én te verbeteren.’

Europese Unie

Een veilig en welvarend Nederland is onlosmakelijk verbonden met de mate van samenwerking binnen de Europese Unie. Het kabinet blijft daarom kiezen voor de aanpak die de EU en onszelf veel goeds heeft gebracht: pragmatische samenwerking op kwesties die Europese burgers raken. Minister Blok: ‘Het is essentieel dat Europa zich internationaal niet de kaas van het brood laat eten en meer verantwoordelijkheid neemt, voor onze veiligheid en zekerheid.’

Duurzame ontwikkeling

Geboekte resultaten op het gebied van duurzame ontwikkeling dreigen te verdampen door de coronacrisis. Om dat te voorkomen, is internationale samenwerking belangrijk, met zowel het maatschappelijk middenveld als het bedrijfsleven als partner. Duurzame en eerlijk verdeelde welvaart is essentieel om armoede te verminderen, conflicten te voorkomen en stabiliteit te bevorderen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘Onze inzet is om sterker uit de crisis te komen en in te spelen op de kansen die er liggen door te kiezen voor een eerlijk, inclusief en groen herstel.’

Maatwerk voor ondernemers

Nederland ondersteunt ondernemers die internationaal opereren met een pakket aan maatregelen en zet zich in om handelsstromen op gang te blijven houden. Ook volgend jaar staat het kabinet klaar om bedrijven te helpen. Daarbij staat maatwerk voorop, Nederland zal doen wat nodig is. Het kabinet ondersteunt ook bedrijven om geleden schade te herstellen en nieuwe kansen te verzilveren.

Perspectief voor kwetsbaren en jongeren

De coronacrisis heeft laten zien dat het belangrijk blijft om te investeren in landen met kwetsbare gezondheidssystemen. Dat doet Nederland met speciale aandacht voor geestelijke gezondheid en psychosociale steun in crisissituaties. Door de coronacrisis worden jongeren ook internationaal sociaal-economisch hard getroffen. Minister Kaag: ‘Daarom blijven we werken aan perspectief voor jongeren in kwetsbare landen door te investeren in onderwijs en werk.’ 

Consulaire dienstverlening

Een goede, moderne consulaire dienstverlening is belangrijk om de veiligheid van Nederlanders in het buitenland te waarborgen. In 2021 bouwt het ministerie verder op de geleerde lessen van de coronapandemie. Zo wordt de voorbereiding op crises verder aangescherpt. Hierbij ligt de nadruk op reisadviezen en voorlichtingscampagnes; zodat reizigers goed geïnformeerd zijn en zich tegelijkertijd bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid op reis.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/

Meer weten?

  • Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management en hoe je mogelijke dreigingen voor jouw organisatie in kaart brengt zodat je jouw organisatie kunt beschermen tegen o.a. terrorisme, ongewenste bezoekers en criminelen.
  • Tijdens het e-Identity congres hoor je de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale identiteitsmanagement binnen Nederland. Niet alleen de overheid, maar ook experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven delen hun visie om je een beeld te geven van de complete sector.
  • In de opleiding Safety Manager leer je veiligheidsrisico’s te signaleren, inventariseren en evalueren. Je leert hoe je voldoet aan arbowetgeving en een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw werknemers creëert.
  • In de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg leer je hoe jij het kwaliteitssysteem in jouw organisatie kunt borgen zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen. Op weg naar veilige en betere zorg!
  • In de opleiding QHSE manager leer je de vertaling te maken op welke wijze je jouw rol het meest effectief inzet. Hierdoor worden wettelijk gestelde eisen en de strategie van jouw organisatie op het gebied van QHSE beleid nageleefd. Je krijgt meer inzicht in QHSE zodat je jouw rol nog effectiever kunt inzetten en het draagvlak vergroot in alle lagen van de organisatie.
  • In de opleiding Veiligheid van gebouwen leer je waaraan jouw gebouwen moeten voldoen om de juiste kwaliteit en veiligheid te garanderen voor de gebouwgebruikers.
  • In de opleiding Brandveiligheid van Gebouwen leer je aan welke wetten, regels en voorschriften jouw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Congresverslag Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit – 22 september 2022 – STRND Breda

Op 22 september 2022 vond de 7e editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats bij …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.