Home » Veiligheid » Bent u goed voorbereid op een acute crisis binnen uw procesomgeving?

Bent u goed voorbereid op een acute crisis binnen uw procesomgeving?

Op 4 juni 2018 gaven het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Defensie een persconferentie over een onderzoek [1] dat is uitgevoerd naar de gevolgen van blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Defensie erkent dat zij fouten heeft gemaakt en onvoldoende maatregelen heeft genomen om de blootstelling te beperken. Voor mensen die ziek zijn geworden is een compensatieregeling ingesteld.

Acute crisissituatie

Het onderzoek heeft vier jaar geduurd. Alle partijen hebben de tijd gehad om zich voor te bereiden op deze persconferentie en alle communicatie er omheen. Bij een acute crisissituatie binnen uw procesomgeving is dat anders. Wanneer uw organisatie plotseling geconfronteerd wordt met slachtoffers, schade, media-aandacht en aanklachten is er weinig tijd om voor te bereiden. Vragen waar een crisisteam mee te maken krijgt zijn;

  • Wat communiceren we?
  • Naar welke partijen gaan wij communiceren?
  • Hoe kunnen we verdere schade aan mensen, middelen en reputatie beperken?

Het helpt om hier van tevoren over na te denken en om te oefenen met enkele typerende scenario’s. Voor de procesindustrie kunnen oefeningen bijvoorbeeld gebaseerd worden op reeds bekende installatiescenario’s, verlies van data, fraude, intimidatie of een bezettingsactie.

Functioneren van een crisisteam

Het is belangrijk dat een crisisteam tijdens een ernstige en chaotische situatie zo goed mogelijk blijft functioneren. Onderwerpen die goed van tevoren georganiseerd en getraind kunnen worden zijn o.a.:

  • Een heldere taakverdeling binnen de organisatie
  • Bekendheid met mogelijke crisispartners en hun werkwijzen
  • Het beschikbaar maken van de juiste informatie.

Tijdens de Opleiding Procesveiligheid leert Mariska de Gooijer u om continuïteit van uw organisatie te waarborgen in geval van calamiteiten. Mariska werkt als zelfstandig crisismanagementadviseur en verteld vanuit haar ervaring bij diverse opdrachtgevers over hoe u binnen uw organisatie omgaat met crisismanagement.

Op de cursus Crisismanagement in de praktijk leert u hoe u zich voorbereidt op een mogelijke crisis of ramp die zich in uw organisatie kan voordoen.

[1] https://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroom_6_en_CARC/chroomonderzoek_defensie

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Controles camerasystemen ondernemers

De helft van de beelden van particuliere camerasystemen in Nederland blijkt ongeschikt voor het opsporen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *