Ken jij ook de andere betekenissen van AVG voor cameratoezicht?

De afkorting AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die afkorting kent ook andere betekenissen. Die helaas maar al te vaak van toepassing zijn.

Allemachtig Vaag Geformuleerd

In de AVG staan heel vergelijkbare of vaak zelfs dezelfde bepalingen als in de vervallen Wet bescherming persoonsgegevens.  Alles Verandert Gigantisch schreef de media voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018. Gelukkig is er voor cameratoezicht veel minder veranderd dan de media en ook de advocatuur vooraf aangaven. Wat wel hetzelfde gebleven is, is de abstractheid en daarmee vaagheid van veel bepalingen.

Allemaal Veel Gedoe

De AVG kent een verantwoordingsplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke; dit is degene die bepaalt dat cameratoezicht wordt ingezet. Opname in het verwerkingsregister, het uitvoeren van DPA’s, het opstellen en afsluiten van verwerkersovereenkomsten en overleg met de ondernemingsraad kunnen voor veel gedoe zorgen als de algemene beginselen niet in acht worden genomen. Dataminimalisatie kan u helpen om minder data te verwerken en dus ook minder werk op uw hals te halen.

Angstzaaien Voor Geld

Door de hoge boetes die kunnen worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (en om omzet te maken) wordt door de advocatuur veel overdreven en theoretisch gevaar aangepraat. Hierdoor raken organisaties nogal eens in paniek waardoor onder de AVG zogenaamd veel niet meer kan wat voorheen wel kon. Die angst is grotendeels overbodig.

Afschuiven Verantwoordelijkheid Gelukt

Omdat op het management van bedrijven en instellingen een verantwoordingsplicht rust was het voor veel managers zaak die aap zo snel mogelijk op de schouder van een ander te schuiven. Er zijn veel mensen aangesteld, de zogenaamde functionarissen voor de gegevensverwerking, die verantwoordelijk zijn gemaakt voor het compliant worden en blijven met de AVG. Aan het eind van de werkweek gaan zij vaak tevreden naar huis: Afvinken Verplichtingen Gedaan.

Alleen Voor Gevorderden

Tenslotte is het belangrijk te voorkomen dat data op straat komt te liggen. Zorg er dus voor dat jouw digitale beveiliging in orde is, bijvoorbeeld door data encryptie.

Voor cameratoezicht is de AVG is niet de enige wettelijke regeling die nageleefd moet worden. In de opleiding Beveiliging van Gebouwen leert docent Felix Olijslager je welke impact andere wetten en regelingen hebben op het cameratoezicht van jouw gebouw. De AVG zelf komt uiteraard ook uitgebreid aan bod.

In de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte leer je van juridische experts waar, wanneer en onder welke omstandigheden je cameratoezicht kunt toepassen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen in jouw gemeente.

In de cursus Predictive profiling leer je hoe je afwijkend gedrag signaleert en dreigingen in de omgeving voorkomt.

In de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leer je hoe je informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met jouw veiligheidspartners.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onderstreept belang ICT

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 naar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *