Safety Engineering: Better safe than sorry

Safety Engineering is de afgelopen jaren in sneltreinvaart geprofessionaliseerd. Waarom neemt die vraag naar Safety Engineering zo rap toe? Het voor de hand liggende antwoord is dat dit komt door het toegenomen veiligheidsbewustzijn. “Better be safe than sorry”. Laat dat antwoord nu kloppen.

De oorzaken

De media confronteren ons  voortdurend met de gevolgen van aanslagen, waardoor hele gebouwen bezwijken. Organisaties waarop de samenleving wil kunnen bouwen, moeten zoveel mogelijk gevrijwaard zijn van de effecten van die aanvallen. We ervaren de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve. Steden worden weggevaagd door orkanen en vloedgolven zetten metrostelsels onder water. En zelfs als nuchtere Groninger slaat de schrik je om het hart als ten gevolge van de gasexploitatie de grond onder je huis wegzakt. Een aardbeving is niet langer voorbehouden aan exotischer oorden.

Wat moet je doen om de Veiligheid van je gebouw te garanderen?

Voor dit artikel spraken wij met Jan van der Windt, docent op de opleiding Veiligheid van Gebouwen en voormalig directeur van Zonneveld Ingenieurs. We stelden hem de vraag wat je moet doen om zulke gevallen de veiligheid van een gebouw te garanderen. “Wij kunnen precies uitrekenen wat de effecten zijn van een fysieke impact op een gebouw. Ook kunnen we vaststellen wat je moet doen om die veiligheid te garanderen. Die garanties willen steeds meer eigenaars, exploitanten, huurders en gebruikers van gebouw zwart op wit krijgen. Wij kunnen die geven, omdat wij werk hebben gemaakt van een zorg die breed in de maatschappij leeft: Safety Engineering.” Aldus Van der Windt.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Wetsvoorstel in consultatie: Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar van terugkeerders uit door …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *