Security awareness moet een vanzelfsprekendheid worden

Veel van de incidenten op het gebied van beveiliging worden mede veroorzaakt door onwetendheid, onjuist handelen of gewoon onachtzaamheid van mensen. Oftewel, de mens wordt dan de zwakste schakel. Criminelen maken slim gebruik van deze gemakzucht, of zelfs naïviteit, die de gemiddelde mens niet vreemd is. Zonder awareness verliezen veel beveiligingsmaatregelen dus hun kracht.

Wat is security awareness?

Security Awareness is de mate waarin mensen in staat zijn om incidenten op het gebied van beveiliging te voorkomen of af te wenden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen hebben bij beveiliging. Iedere medewerker op elk niveau binnen de organisatie zal:

  • Zich bewust moeten zijn van de risico’s;
  • Het belang van beveiliging inzien;
  • én de mate van beveiliging moeten begrijpen.

De belangrijkste stap in security awareness

Het gaat er niet alleen om dat medewerkers zorgvuldig handelen, maar ook dat zij alert zijn, onveilige situaties signaleren en daar melding van maken. De belangrijkste stap in security awareness is dan ook om medewerkers zover te krijgen dat ze melding maken van een verdachte, vreemde of afwijkende situatie. Het betekent overigens niet dat van medewerkers verwacht moet worden dat ze zelf ingrijpen. Het proces van security awareness op gang krijgen is dus niet zo eenvoudig, en vraagt nogal wat psychologisch inzicht. Het belangrijkste wat de organisatie moet doen is:

  • Het melden zo eenvoudig mogelijk maken
  • Actie ondernemen n.a.v. de melding
  • Terugkoppeling van de opvolging geven aan de melder

Oplettendheid voor beveiliging

In Amerika en het verenigd Koninkrijk zijn opvallende campagnes gestart met als motto: “See something? Say something!” Die campagnes staan vooral in het teken van terrorisme, maar ook voor de alledaagse criminaliteit (zoals cyber security, pesten, fraude en diefstal) op de werkvloer blijkt telkens weer dat oplettendheid een incident had kunnen voorkomen. Het is eigenlijk niks anders dan controleren of je voordeur op slot zit voordat je in je auto stapt. Dat is ook security awareness, maar dat is zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan.

En dat is nu precies de missie voor beveiliging van gebouwen, oplettendheid voor beveiliging moet een vanzelfsprekendheid worden.

Deze blog is geschreven door Erik de Vries, directeur Dutchrisk en docent op de opleiding Beveiliging van gebouwen. In deze opleiding geeft Erik de Vries u handvatten voor het vergroten van security awareness in uw organisatie.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Kabinet blijft investeren in aanpak terrorisme en extremisme

Terroristen en gewelddadige extremisten blijven een reële dreiging vormen voor onze open en vrije samenleving. …

èèn Reactie

  1. Een ontzettend belangrijk onderwerp dat bij veel bedrijven en instanties nog niet top-of-mind is! Met als gevolg een verhoogd risico op incidenten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.