Hoe kunnen we voorkomen dat een politierapport over lekken gelekt wordt?

Begin januari stonden de kranten er vol mee; een vertrouwelijk rapport over een onderzoek naar het lekken door agenten is gelekt aan De Telegraaf.

Een derde van de zaken is daadwerkelijk gelekt

N.a.v. politiemol Mark M, die vijf jaar cel kreeg vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, is het onderzoek naar lekken bij de politie gestart. Er zijn 761 dossiers doorgenomen. Bij een steekproef van 20% van de dossiers bleek dat bij een derde van de zaken daadwerkelijk gelekt was.

Onoplettendheid van de agent grootste oorzaak

Uit het onderzoek blijkt dat in zeer beperkte gevallen een crimineel het initiatief heeft genomen om informatie van een agent te ontvangen. In de meeste gevallen ontstaat het lekken van vertrouwelijke politie-informatie vaak door onoplettendheid van een agent zelf.

Lekkende agenten halen bijvoorbeeld informatie uit systemen voor zichzelf of een familielid. Er wordt bijvoorbeeld gecheckt of het nieuwe vriendje van zijn/haar dochter geen boef is. Het typische profiel van de lekkende agent is volgens de Telegraaf een autochtone man, tussen de 20 en 30 jaar, die maximaal 10 jaar in dienst is. Onachtzaamheid, bezorgdheid en eigenrichting zijn de belangrijkste drijfveren om te lekken.

Hoe heeft het rapport nu kunnen lekken?

Na het ontdekken van het lek, heeft de politie besloten om de belangrijkste conclusies uit het rapport alsnog zelf te publiceren. Hoe het rapport heeft kunnen lekken wordt volgens de politie nog onderzocht.

Kijkend naar het onderzoek, blijkt dat bij 71 van de 161 onderzoeken niet duidelijk is wie lekte en wat de drijfveren van deze betrokken medewerker waren. Zouden we dus ooit te weten komen wie het rapport gelekt heeft en waarom deze persoon dit gedaan heeft…? De belangrijkste vraag is dan ook niet hoe het rapport heeft kunnen lekken, maar hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

In de opleiding Information Security Officer brengt u de afhankelijkheden, kwetsbaarheden en bedreigingen van uw organisatie in kaart om de risico’s voor uw organisatie te beheersen, of terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *