Wat is het verschil tussen safety en security?

U zult als safety manager het volgende wel herkennen; ‘De camerabeveiliging in ons gebouw is niet op orde, kun jij dit inregelen?’

Of als security manager krijgt u de vraag: ‘Kun jij een plan van aanpak maken om het ziekteverzuim terug te dringen?’

Anderen weten namelijk vaak het verschil niet tussen safety en security management. In dit blog laten wij u zien dat er wel degelijk een verschil is. Mocht u nog eens in een discussie belanden over welke taken en verantwoordelijkheden nu bij wie horen, kunt u dit blog aan uw collega’s voorleggen;

Het verschil

Het begint al bij de Engelse vertaling; Safety staat voor veiligheid en Security staat voor beveiliging. Waar safety zich richt op niet-moedwillig handelen zoals een bedrijfsongeval, richt security zich op moedwillig handelen; bijvoorbeeld iemand die probeert in te breken. Vanuit safety oogpunt wilt u het liefst dat alle deuren van uw gebouw open blijven; zodat iedereen in geval van brand, snel en veilig het pand kan verlaten. Terwijl de security manager juist wilt dat alle deuren van het gebouw stevig op slot kunnen om ongewenste bezoekers tegen te gaan.

De rol van de safety manager

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Om te zorgen dat ongevallen in uw organisatie uitblijven, zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook nog veel geld. Als safety manager heeft u als taak;

  • Veiligheidsrisico’s te minimaliseren
  • Ongevallen op de werkvloer te reduceren
  • Ziekteverzuim terug te dringen
  • Tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen
  • Aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade voor uw organisatie te voorkomen

De rol van security manager

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen van tegenwoordig, waaronder terrorisme en (computer) criminaliteit, staat security management hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties. Als security manager houdt u zich bezig met;

  • Verrichten van een dreigingsanalyse
  • Opstellen van een interventiestrategie
  • Beveiligen van informatie
  • Toegangsbeheer
  • Signaleren van afwijkend gedrag

Tijdens de opleiding Safety Manager leer ut de veiligheidsrisico’s in u organisatie te minimaliseren en het aantal ongevallen op de werkvloer te reduceren zodat u de tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers verhoogt en tegelijkertijd aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade voorkomt.

Tijdens de opleiding Security Manager leert u wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management en hoe u mogelijke dreigingen voor uw organisatie in kaart brengt zodat u uw organisatie kunt beschermen tegen o.a. terrorisme, ongewenste bezoekers en criminelen.

Tijdens de opleiding Beveiliging van Gebouwen leert u uw gebouw zo veilig mogelijk en kosten efficiënt in te richten. Na het volgen van deze opleiding heeft u specialistische kennis in huis om alle organisatorische, juridische en bouwkundige eisen te stellen bent u een goede gesprekspartner voor degenen aan wie u opdracht verleent tot het ontwerpen en inrichten van technische beveiligingstoepassingen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Wetsvoorstel in consultatie: Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar van terugkeerders uit door …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *