Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Veiligheid op terreinen en bij evenementen: meer voor minder?

Veiligheid op terreinen en bij evenementen: meer voor minder?

De beveiliging van evenementen is na de aanslagen in Manchester een dilemma: er zijn zo veel maatregelen en mensen nodig dat het onbetaalbaar wordt. Veiligheid geldt – ook op bedrijventerreinen – als kostenpost en de kostenbeperking van de beveiliging zet de kwaliteit onder druk. Een ander veiligheidsmodel levert niet alleen meer veiligheid op tegen minder kosten, maar ook meer sfeer en minder onrust.

Lucien Stöpler, directeur van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein.

Reactie op terroristische aanslagen

Na meerdere terroristische aanslagen (2004-2005) in de Londense City werd duidelijk dat met de toenmalige maatregelen, de veiligheidsrisico’s van dit economisch vitale gebied te groot waren. De politie kon onvoldoende overzicht krijgen en er was niemand anders die een signalerende functie op zich kon nemen. Experimenten met nieuwe veiligheidsmodellen moesten helpen om, met hetzelfde aantal politieagenten, toch grotere veiligheid te creëren. Na tien jaar experimenteren stond er een nieuw concept van publiek-private samenwerking, waarbij private beveiliging signaleerde en politie dreigingsbeelden deelde. In het geval van een aanslag worden beveiligers betrokken bij het faciliteren (niet uitvoeren) van de politietaak.

Onderlinge waardering

De impact van deze veiligheidsaanpak was groot. Het aantal meldingen van verdachte situaties steeg echter significant terwijl de kosten voor de beveiliging daalde of gelijk bleef. De waardering en positieve inzet van zowel beveiligers als politie stijgt ook aanmerkelijk, gezien het feit dat politie en beveiliging soms moeilijk samen werken.

Ander model van aansturing van samenwerking

Nieuw voor veel partijen aan de samenwerking is dat het niet een standaard samenwerking is met afspraken, contracten, service levels, boetes en verantwoordelijkheden. Het wijkt daarin af van de huidige beveiligingsaanpak, waarin het contract centraal staat in het managen van de relatie met samenwerkende partijen. Dat contract is een vorm van georganiseerd wantrouwen, dat samenwerking eigenlijk ontmoedigt. In de voorgestelde aanpak staat de relatie centraal, het vertrouwen dat iedereen de rol vervult die zij aanneemt. Het is een innovatief aansturingsmodel dat in opkomst is, ook in de veiligheid.

Introductie in Nederland

Dit beveiligingsmodel wordt aangepast voor gebruik op Nederlandse bodem. Het concept wordt door een groot beveiligingsbedrijf geïntroduceerd bij een grote klant. Waarom? Het model van contractueel vastgelegde service levels en prijzen heeft geen toekomst voor hen: slim samenwerken, gebruik van technologie en bijdragen aan een integrale veiligheid zijn noodzakelijke innovaties. Het enthousiasme groeit langzaam, omdat het huidige verdienmodel voor beveiligingsbedrijven samenwerking in de weg staat. Voor politie is het delen van operationele informatie niet alleen onbekend terrein, het tast ook hún positie aan als de uiteindelijke hoeder van de veiligheid. Waarom gaan partijen tóch over de streep?

Ten eerste gaat het om individuen die vanuit hun professionaliteit open staan voor nieuwe vormen van samenwerking: op basis van enthousiasme voor het vak en vertrouwen. Een enthousiaste medewerker bij een beveiligingsbedrijf of eenheid van de politie maakt het verschil.

Ten tweede vergt samenwerken op basis van een goede relatie dat die relatie de ruimte krijgt die het verdient. Sturen op vertrouwen van partners en op zoek gaan naar hoe je elkaar kan aanvullen past nog niet in de beleidscyclus (en verantwoording!) van de meeste veiligheidspartners. Dat zal moeten kantelen.

Meer veiligheid voor minder kosten vraagt om een andere benadering van de veiligheidszorg die de maatschappelijke problematiek centraal stelt en minder de verschillende organisaties die daar een rol in spelen.

Meer weten?

Op het Congres Veiligheid bij Evenementen hoort u wat de mogelijke veiligheidsrisico’s zijn voor uw evenement.

Op de Cursus Risicoaansprakelijkheid bij Evenementen leert u hoe gevaarlijke situaties op uw evenement voorkomt.

Op de Opleiding Coördinator evenementenveiligheid leert u hoe u de veiligheid op een evenement in uw regio kunt waarborgen.

Op de Cursus Crowdmanagement in de praktijk leert u hoe u de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s reguleert en fatale ongelukken op uw evenement voorkomt.

Of bekijk de website van Justice in Practice over Guarding Safety.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Wat doen we met 100 miljoen?

Als de overheid honderd miljoen extra uittrekt, dan moet er wel wat aan de hand …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *