Versterken veiligheid bij Defensie topprioriteit

Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft topprioriteit. Dat blijkt uit het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser hebben dat recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast dit plan van aanpak wordt in een aparte reactie ingegaan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de noodlottige ongevallen in Mali en Ossendrecht.

Veilige werkomgeving

Het plan beschrijft hoe Defensie het werken op fysiek en sociaal gebied veiliger gaat maken. Bijleveld: “We zijn hard met onze neus op de feiten gedrukt. Werken bij Defensie moet en kan veiliger. We gaan met concrete maatregelen aan de slag om de veilige werkomgeving bij de krijgsmacht structureel te versterken. Door de komst van de Inspecteur-generaal Veiligheid waarborgen we het onafhankelijke toezicht op de uitvoering.”

Risico’s onderkennen en beheersen

In het plan van aanpak zijn de aanbevelingen verwerkt van de commissie Van der Veer en de onderzoeken van de OVV. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat Defensie er niet voldoende in is geslaagd om risico’s te onderkennen en te beheersen. “Militairen werken vaak onder moeilijke en risicovolle omstandigheden. Juist daarom is het van belang dat er geen onnódige risico’s zijn”, benadrukt Visser. Ook bevindingen van de tussentijdse rapportage van de commissie Giebels, die momenteel onderzoek doet naar de sociaal veilige werkomgeving bij de krijgsmacht, zijn meegenomen in het plan.

Maatregelen ter bevordering veiligheid

De komende 4 jaar investeert Defensie € 75 miljoen om de maatregelen uit het plan bij alle Defensieonderdelen uit te voeren. Daarna wordt er structureel € 25 miljoen per jaar vrij gemaakt voor de veiligheid bij Defensie. Er komen extra mensen die zich gaan bezighouden met veiligheid en de controle daarvan.

Lerend vermogen organisatie

Een belangrijk punt is dat het lerende vermogen van Defensie wordt versterkt door onderzoeken en controles. De Inspecteur-generaal Veiligheid die wordt aangesteld, speelt hierin een belangrijke rol.

Risico beperkende maatregelen

Ook worden risico beperkende maatregelen genomen die variëren van het omgaan met munitie tot het oefenen op klimtorens en van veilig vliegen tot het voorkomen van gehoorschade. Er zijn al maatregelen genomen op het gebied van schieten, duiken, de munitieketen, medische zorg tijdens inzet en de omgang met gevaarlijke stoffen.

Versterken sociale veiligheid

Om de sociale veiligheid te versterken zet Defensie in op het verhogen van de meldingsbereidheid, het uitbreiden van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en preventie van ontoelaatbaar gedrag.

Veilig werken de norm

De bewindspersonen stellen dat veilig werken de norm moet zijn. Bijleveld: “Het gaat er nu vooral om dat de maatregelen geen woorden op papier zijn, maar in de praktijk worden uitgevoerd. Elke Defensiemedewerker draagt hieraan bij. De commandanten gaan voorop en zijn primair verantwoordelijk. Veiligheid als de norm is iets waar wij allemaal aan moeten werken.”

Meer weten?

Op het congres Veiligheid op de werkvloer leert u hoe u fatale ongevallen op de werkvloer (waar mogelijk) voorkomt.

Op de opleiding Safety Manager leert u hoe u de veiligheid op de werkvloer verbetert in uw organisatie.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Transities in de wereld van criminaliteit(sbestrijding)

Door Robert Kuipers, Coördinator Veiligheid bij Gemeente Venlo Een jaar of tien geleden begeleidde ik …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *