Verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst

Er is al lange tijd terecht veel aandacht voor personen met verward gedrag. Maar het gaat daarbij nauwelijks over etnische diversiteit, terwijl immigranten en vluchtelingen een verhoogd risico lopen.

Een pleidooi voor een preventieve aanpak, op basis van zes aanknopingspunten…

Lees het volledige artikel

 

Door Carl H.D. Steinmetz – is transcultureel psycholoog en victimoloog en managing director bij Expats & Immigrants.

Hoe hanteer je de juiste aanpak bij personen met verward gedrag?

Tijdens de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag leer je:

  • Hoe je onveilige situaties en overlast voorkomt?
  • Wat de beste invulling is van de regierol?
  • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is?
  • Hoe je samen met partners de opvang en hulpverlening organiseert?
  • Hoe je optimaal samenwerkt en informatie uitwisselt met partners?

Carl H.D. Steinmetz is tevens docent bij deze opleiding!

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

‘Ondermijningswet’: inhoud en stand van zaken

Onder de naam ‘Ondermijningswet’ werkt de regering diverse plannen uit op het gebied van de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *