Voorkom diefstal in eigen onderneming

Diefstal door eigen personeel komt geregeld voor; naar schatting wordt er jaarlijks voor ruim drie miljard aan goederen vervreemd. Slechts 20% van de vervreemdingen worden aangegeven bij de politie en bij 2% komt het daadwerkelijk tot een veroordeling. De cultuur van een organisatie en het soort onderneming spelen een belangrijke rol, alsmede het soort goederen dat wordt verhandeld en de positie die iemand bekleed.

René Reijenga, directeur van Screenen.com en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit, verricht met een team bestaande uit psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts screenings voor (semi)overheden en bedrijven.

Stelselmatige diefstal

René Reijenga laat de werkgever door de ogen van de stelende werknemer kijken om zo de schade op de werkvloer in te dammen. “In een gezonde bedrijfscultuur wordt minder gefraudeerd en laat ik voorop stellen dat het merendeel van de werknemers uiteraard integer handelend personeel is. En natuurlijk speelt de grootte van de onderneming ook een rol: hoe groter de onderneming, hoe anoniemer de werknemer, hoe meer kans op criminaliteit, waaronder ook de kans op het stelen eigendommen van de werkgever. Maar ook bij kleine ondernemingen liggen kansen voor werknemers in financiële nood of verslavingsproblemen voor het grijpen,” vertelt René Reijenga. “De grootste dieven zijn de eigen werknemers. Geruisloos en meestal zonder geweld ligt de derving per incident tussen de € 23.000 en € 386.000. En dan hebben we het niet over ‘eens een keer’, maar stelselmatige ‘diefstal’.”

Werkgever zelf verantwoordelijk

Werkgevers zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het minimaliseren van diefstal binnen de eigen muren. Diefstallen op het werk zijn voor een groot deel te voorkomen door het:

  • opstellen van heldere huisregels en procedures die ervoor zorgen dat diefstal vooraf bespreekbaar is en voor iedereen helder wat wel en niet kan. Door het concreet te benoemen weet iedereen dat dit een punt van aandacht is;
  • onderhouden van een gezonde bedrijfscultuur waarin iedereen elkaar vertrouwt en goed samenwerkt. Dat is de basis om diefstal tot een minimum te beperken;
  • aanleggen van technische beveiligingsmiddelen in risicovolle omgevingen zoals magazijn en voorraadkast, de kassa en controle op print- en downloadactiviteiten;
  • uitvoeren van een goed aannamebeleid waarin mensen op belangrijke posities vooraf worden gescreend.

Screening

“Tijdens een screening halen we veel naar boven. We letten uiteraard op de risicoberoepen en vragen naar de reden van vertrek bij de vorige werkgever. Wanneer een werkgever het sollicitatie gesprek de normen en waarden van de onderneming en het gewenste integer gedrag bespreekt, alsmede de consequenties van ongewenst gedrag dan heeft dat al een preventieve werking.  De sollicitant haakt uit eigen beweging af om dan maar bij de concurrent te solliciteren,” vertelt René Reijenga. “Bij belangrijke posten in een organisatie adviseren we uiteraard om de mensen te laten screenen. Vooral omdat blijkt dat maar liefst 15% van de mensen een strafblad heeft en in 25% bewust wordt gelogen in het cv.”

Meer weten?

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u komt tot een integriteitsbeleid voor uw organisatie.

Op de cursus Waarheidsvinding leert u hoe u door de waarheid te achterhalen een einde kan maken aan een ongewenste situatie.

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken voorkomt.

Op de cursus Aanpak financieel-economische criminaliteit leert u hoe u financiële fraude waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijd.

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Moraal is van ons allemaal

Rinus Otte, Collegevoorzitter Openbaar Ministerie, over discriminatie en demonstratierecht. Wat is de rol van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *