Voorkom illegale handel in voorwerpen van beschermde planten en dieren

Recent is bij het RVO kantoor in Den Haag het eerste Nederlandse inleverpunt voor voorwerpen van beschermde planten en dieren geopend. Ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal kunnen daar vanaf nu worden ingeleverd. Deze of soortgelijke producten kunnen via een erfenis of als souvenir uit het buitenland in het bezit komen van mensen. Handel in deze voorwerpen is meestal verboden. Daarom heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om een inleverpunt te faciliteren. Mensen die van dit soort voorwerpen af willen kunnen deze voortaan inleveren of opsturen.

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de opleiding Integraal toezichthouder handhaving.

Inleverpunt voor (illegale) voorwerpen

Om te voorkomen dat voorwerpen van beschermde planten en dieren (onbedoeld) illegaal op de markt komen openden Donné Slangen (directeur Natuur bij LNV) samen met Christiaan van der Hoeven (Wereld Natuur Fonds) en Ed Fransen (International Fund for Animal Welfare) het eerste inleverpunt. Het ministerie van LNV, het Wereld Natuur Fonds en het International Fund for Animal Welfare krijgen regelmatig vragen van mensen over wat zij kunnen doen met bijvoorbeeld een stukje ivoren slagtand dat zij niet (meer) willen hebben en niet verkocht mag worden. Het bezit van deze voorwerpen is vaak niet strafbaar, maar de handel erin mogelijk wel. Om deze mensen een uitkomst te bieden heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om een inleverpunt te faciliteren. Ingeleverde voorwerpen worden voor educatieve doeleinden gebruikt of vernietigd.

CITES verdrag

Ruim 180 landen hebben afspraken gemaakt over het internationaal duurzaam verhandelen van beschermde dieren en planten in het CITES verdrag. Het doel: voorkomen dat een soort sterk in aantal daalt of in het wild uitsterft door internationale handel. Via het inleverpunt wordt de eventuele illegale verkoop van voorwerpen van beschermde dieren en planten voorkomen. Met oog op het eerder ingestelde verbod op de verkoop van ruw ivoor (zoals een stuk slagtand) biedt de inleverbak een oplossing om daar op goede wijze afstand van te doen.

Rijker Verantwoorden

Communicatie speelt een belangrijke rol bij de bewustwording van het verbod op (illegale) voorwerpen van beschermde planten en dieren. Rijker Verantwoorden is een instrument dat door RONT Management Consultants is ontwikkeld in samenwerking met de Politieacademie in opdracht van de Politie. Rijker Verantwoorden vraagt om het onderhouden van de relatie met tal van stakeholders. Kort samengevat gaat het om publiek, politiek, partners en de eigen organisatie. In al die relaties is het van belang om zichtbaar te maken wat je doet en daaraan ook betekenis te geven. Op deze manier kan verantwoording worden afgelegd over het voorkomen van illegale handel in voorwerpen van beschermde planten en dieren.

Meer weten?

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.