Voorkom ondermijning met screenen

De politie heeft 665 medewerkers in dienst die nog niet volledig zijn gescreend. Het merendeel van de screeningen zou al in gang gezet zijn; iedere politiemedewerker wordt onderzocht als hij wordt aangenomen. Het gaat om medewerkers die door de reorganisatie een andere functie hebben gekregen. Daar is een zwaardere screening voor nodig en die hebben soms nog niet plaatsgevonden.

René Reijenga, directeur van Screenen.com en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit,verricht met een team bestaande uit psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts screenings voor (semi)overheden en bedrijven.

Politiemol

Het screenen van politiemedewerkers krijgt extra veel aandacht door de zaak rond politiemol Mark M. Hij reed in een Porsche Cayenne, ging regelmatig met vakantie en had tonnen cash in huis. De 28-jarige Mark M. uit Weert, de agent die ervan wordt verdacht politiedossiers te hebben verkocht aan criminelen, leefde als een koning. Op 29 september pakten agenten een 28-jarige collega op. Bij de huiszoekingen vonden ze 235.000 euro. De agent zit nu vast op verdenking van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. Hij zou geheime informatie hebben verkocht aan de onderwereld.

Randvoorwaarden om te kunnen screenen

Uit dit soort zaken blijkt maar weer eens te meer dat het screenen van sollicitanten of werknemers een serieuze zaak is, waarbij vaak verschillende belangen spelen. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang, zowel binnen het wettelijk kader als binnen de organisatie. Wist u dat screenen alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden is toegestaan? Dit omdat screenen grote invloed kan hebben op de privacy van de betrokken sollicitant of werknemer. De belangrijkste voorwaarden: de werkgever moet een legitieme reden hebben om te screenen en het moet noodzakelijk zijn. We lichten hier tien belangrijke randvoorwaarden toe:

  • De screening vindt pas aan het einde van de sollicitatieprocedure plaats.
  • Voordat de screening wordt gestart, moet het resultaat van de risicoanalyse bekend zijn.
  • De omvang en de diepgang van het onderzoek zijn gerelateerd aan het vastgestelde risiconiveau voor de functie waarin een persoon aan de slag gaat.
  • Als de betrouwbaarheid van een persoon niet kan worden bepaald, kan diegene in die functie geen werkzaamheden bij of voor het bedrijf verrichten.
  • De doorlooptijd van een screening is maximaal vijftien werkdagen gerekend vanaf het moment dat alle voor het onderzoek benodigde informatie is aangeleverd.
  • De uitspraak over de betrouwbaarheid van een persoon is gebaseerd op gegevens uit het verleden (antecedenten) en heden (houding en gedrag) en vertegenwoordigen een ‘’tijdsopname’’ (= datum afsluiting onderzoek).
  • De inbreuk op de privacy van de gescreende persoon dient tot een minimum beperkt te blijven en te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Het instrument screening wordt niet gebruikt om de geschiktheid van een kandidaat voor een functie vast te stellen. Dit is een verantwoordelijkheid van de lijnmanager en/of de afdeling personeelszaken (of soortgelijke afdeling).
  • Om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de (toekomstige) betrouwbaarheid, integriteit en loyaliteit van een (nieuwe)medewerker dient een periode van minimaal vijf jaar, voorafgaande aan de sollicitatie te kunnen worden onderzocht op antecedenten.
  • Een screening dient proportioneel te zijn en niet zwaarder dan het doel dat wordt beoogd voor de functie waar de screening betrekking op heeft.

Meer weten?

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u komt tot een integriteitsbeleid voor uw gemeente.

Op de cursus Waarheidsvinding leert u hoe u door de waarheid te achterhalen een einde kan maken aan een ongewenste situatie.

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet Bibob toepast in uw gemeente.

Op de cursus Bestuursrechtelijk handhaven leert u hoe u misstanden in uw gemeente voorkomt dan wel bestrijdt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *