Waarom is nazorg voor ex-gedetineerden belangrijk?

De nazorg van ex-gedetineerden wordt in de meeste gemeenten georganiseerd door een coördinator nazorg. Hij of zij heeft de belangrijke taak om ex-gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. Een goede informatiepositie en ketensamenwerking is hierbij cruciaal, zonder dit keert een groot deel van de ex-gedetineerden namelijk toch terug in de criminaliteit. Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants, vertelt hoe je dit realiseert.

De nazorg van ex-gedetineerden staat onder druk

De ambities van doorgaande zorg voor, tijdens en na detentie worden lang niet altijd waargemaakt. De werkdruk in de hele keten van nazorg voor ex-gedetineerden is namelijk erg hoog. Casemanagers bij de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben een pittige taaklast, waardoor de tijd om daadwerkelijk te werken aan de nazorg van ex-gedetineerden altijd onder druk staat.

Gemeenten erkennen het belang van nazorg

Hoewel de nazorg van ex-gedetineerden niet altijd prioriteit heeft, realiseren veel gemeenten zich wel dat goede en proactieve zorg belangrijk is. Niet alleen voor de ex-gedetineerden en hun familie, maar ook voor de beheersbaarheid van de zorgvraag in de gemeente. Als de ex-gedetineerden terugkeren in strafbaar gedrag, zorgt dit namelijk voor overlast, onveiligheid en hoge kosten voor de gemeente. “Je ziet overal in het land steeds meer goede initiatieven en mooie praktijken. Waar het lukt maken gemeenten het verschil door nazorgcoördinatoren goed te positioneren en door passend beleid te maken”, aldus Joost.

Leer van elkaars ervaringen

Joost: “In de training profiteren gemeenten profiteren van elkaars (praktijk)ervaringen. Als nazorgcoördinatoren van verschillende gemeenten met elkaar het gesprek aangaan, ontdekken we inspirerend beleid en nieuwe werkwijzen. Ik bied als projectleider bij verbetertrajecten, docent van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden en trainer casus- en procesregie structuur om ervaringen in te brengen en om elkaars leerervaringen te verbinden. Dit verrijkt alle betrokkenen, zelf kom ik ook altijd rijker uit de training dan ik erin ging”.

Begeleid ex-gedetineerden

Het is dus erg waardevol om te leren van andere nazorgcoördinatoren. Meld je aan voor de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden van SBO om te spreken met collega’s van andere gemeenten én om te leren van deskundige docenten. Jij geeft hierdoor optimaal invulling aan de gemeentelijke regierol. Willen meer mensen binnen jouw gemeente nazorgcoördinator worden? Kies dan voor een Incompany-training op maat!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *