Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Wanneer zijn anti- terreurmaatregelen voldoende?

Wanneer zijn anti- terreurmaatregelen voldoende?

Bedrijven die zich ervan bewust zijn dat ze doelwit kunnen worden van een (terroristische) aanslag, doen veel moeite om zich hiertegen te wapenen. Echter, met een checklist alleen bent u er nog niet. Het is moeilijk om vast te stellen of voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Immers, wat is voldoende? Wanneer mag u een vinkje zetten?

Henk Mikkers, accountmanager bij Securitas voor grote overheden en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme, zet zich in voor een proactieve benadering van dreigingen.

Goed voorbereid

Net zo belangrijk als goed nadenken over maatregelen om een aanslag te voorkomen, is het om na te denken over de gevolgen van een aanslag. Wat te doen als uw bedrijf of organisatie ondanks alle voorzorgsmaatregelen direct of indirect wordt getroffen? Bent u voldoende voorbereid om daadkrachtig op te treden? Denkt u te weten wat er op u afkomt?

Pasklaar antwoord

Het is belangrijk om goed om over deze vragen na te denken, vooral omdat er bij de beveiliging tegen een mogelijke aanslag zoveel onzekerheden zijn waar u rekening mee moet houden. Een pasklaar antwoord op het omgaan met terreur is er niet. Waar beveiligt u zich tegen, wat wilt u beveiligen, en hoe? Dat zijn de kernvragen die u zichzelf moet stellen.

Leidraad in de hectiek

Een van de onderdelen van een goede voorbereiding op een aanslag bestaat uit het opzetten van een plan dat kan dienen als leidraad in de hectiek tijdens en direct na een incident. Ook is het goed om vooruit te denken. Denk bijvoorbeeld na over de periode van herstel na een eventuele aanslag. Hoe worden de werkzaamheden hervat? Lukt dat met de huidige bezetting? Of zijn daar meer of andere medewerkers voor nodig?

Vraagstuk doorgronden

Hoe een organisatie of bedrijf te beschermen tegen terreur is een vraagstuk waar veel bedrijven zich mee bezighouden. Op het congres Radicalisering & Terrorisme wil ik dit vraagstuk doorgronden en aanwezigen uitdagen om na te denken over de voorbereiding vóór, tijdens en na een aanslag. Daarbij betrek ik ook de casussen van twee bedrijven die betrokken waren bij een aanslag. Laten we van elkaar leren.

Meer weten?

Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (ideologische) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van (ideologische) radicaliserende groeperingen.

Op de cursus Omgang met maatschappelijke onrust leert u hoe u maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving voorkomt veroorzaakt door terroristische dreiging.

Op de cursus Anti discriminatiebeleid leert u hoe u discriminatie en uitsluiting van individuen en groepen personen voorkomt en daarmee polarisatie tegengaat.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Formele start Samen tegen mensenhandel

Het programma Samen tegen mensenhandel is op 4 december formeel gestart. Staatssecretaris Harbers opende de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *