Wat zijn jouw verantwoordelijkheden bij de brandveiligheid van gebouwen?

Hoe zit het met de aansprakelijkheid en verplichtingen van gebouwenbeheerders bij de brandveiligheid van gebouwen? Marco Swart, advocaat en mediator bij Swart Legal, ziet een toenemende aandacht voor deze vraag vanuit de rechtspraak. Logisch dat hier aandacht voor is, want gebrek aan actuele kennis en bewustzijn levert onzekerheid en verwarring op bij alle betrokken partijen. Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheden bij het voorkomen van calamiteiten?

Taken en verantwoordelijkheden omtrent brandveiligheid van gebouwen

Artikel 1a van de Woningwet noemt brandveiligheid van gebouwen een gedeelde verantwoordelijkheid van eigenaar en huurder. De eigenaar moet zorg dragen dat de staat van het pand geen gevaar vormt. De huurder heeft daarentegen de verantwoordelijkheid om binnen zijn vermogen brandveiligheid te verzorgen. De eigenaar en huurder zijn eindverantwoordelijk, maar als er iets mis gaat, hoe zit het dan met de mogelijke aansprakelijkheden van de KAM-medewerkers, bestuurders en leidinggevenden? En welke rol mag van de gemeente en brandweer worden verwacht bij de vergunningverlening, advisering en preventie?

Toetsing van de brandveiligheid

De brandveiligheid van gebouwen wordt getoetst aan de hand van onder meer deze drie factoren:

  • Bouwkundige voorzieningen, zoals de aanwezigheid van brandwerende materialen en naleving van bouwkundige voorschriften
  • Installatietechnische voorzieningen, zoals de aanwezigheid van brandblussers, compartimentering en duidelijke aanduiding van vluchtwegen
  • Organisatorische maatregelen, zoals de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen, de aanwezigheid van voldoende BHV-ers, een integraal veiligheidsplan en op de situatie toegesneden risico-inventarisatie en nauwkeurig en consequent toezicht op de naleving ervan

Wettelijke regels

Het is aan de eigenaars, bestuurders, KAM-medewerkers, gemeente, brandweer en andere betrokkenen om de stand van de brandveiligheid en de daarbij horende risico’s regelmatig te toetsen aan de hand van wettelijke regels en verplichte inventarisaties. De brandweer acteert hierin als raadgever op het gebied van toezicht en handhavingm maar de eigenaren, bestuurders en KAM-vertegenwoordigers blijven eind- en of medeverantwoordelijk. Hierbij wordt nadrukkelijk een pro-actieve opstelling verwacht. De brandveiligheidseisen en –regels zijn onder meer vastgelegd in het Bouwbesluit. Je denkt bijvoorbeeld aan regels als:

  • De aanwezigheid van een beschermde vluchtroute
  • Voldoende doorstroomcapaciteit in het gebouw
  • De aanwezigheid van een brandveilige inrichting

Toenemende aandacht voor brandveiligheid

Ik vind het een logische ontwikkeling dat interesse en bewustzijn over de verantwoordelijkheden bij het voorkomen van calamiteiten toeneemt”, aldus Marco. “De open normen en verantwoordelijkheden in het aansprakelijkheidsrecht leveren bij veel gebouwenbeheerders onzekerheid en verwarring op, met name door een gebrek aan actuele kennis en bewustzijn bij de direct betrokkenen”. Wil jij jouw kennis en bewustzijn omtrent de brandveiligheid van gebouwen opfrissen? Meld je dan aan voor de cursus Brandveiligheid van gebouwen van SBO! Je leert dan hoe jij brandgevaarlijke situaties in jouw gebouwen en de aansprakelijkheid daarvoor kunt voorkomen.

Breng het kennisniveau omhoog

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is voor groepen ook als Incompany-opleiding mogelijk. Deze sluit dan volledig aan op jullie leerdoelen en praktijksituatie, zodat jullie direct aan de slag kunnen met de informatie. Deelnemers houden elkaar daarnaast scherp, waardoor de kennis behouden blijft in jouw organisatie.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *