Weerbare overheid; Integere overheid!

In een open maatschappij zoals we die in Nederland kennen, gaan weerbaarheid en integriteit hand in hand. Bestuurders en ambtenaren hechten eraan met burgers en bedrijven samen te werken, zodat zij dicht op de werkelijkheid van die burgers en bedrijven blijven. Dat is goed voor burgers, bedrijven, ambtenaren en politici. Maar ook voor criminelen die hun kans schoon zien misbruik te maken van de open samenleving.

Menselijke maat

In veel gevallen bieden wetten en gedragsregels uitkomst, maar vaak ook niet. Doordat regels en wetten bij voorbeeld met elkaar conflicteren, of doordat sommige situaties nou eenmaal om maatwerk vragen. Het afgelopen jaar waren er volop voorbeelden in het nieuws van hoe een starre overheid burgers onbedoeld in problemen bracht. En dat is precies waar integriteit in beeld komt. Want hoe voorkom je willekeur bij een overheid die maatwerk en ‘de menselijke maat’ nastreeft?

Nieuwe gemeenteraad

Met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in het vizier, is dit actueler dan ooit. Veel raden zullen straks bevolkt zijn met nieuwe leden. Elk met z’n eigen ambities, beloften en netwerken. Voor nieuwe raadsleden kan het daardoor een hele uitdaging zijn hun weg te vinden te midden van de verschillende belangen, ambities, regels en verwachtingen die op hen afkomen. Zoals het dat feitelijk is voor alle ambtenaren. Criminelen weten dit ook en maken daar graag gebruik van.  

Adviseur integriteit

Als adviseur integriteit kan je daarbij een belangrijke rol pakken. Door aansluiting te zoeken bij je collega’s van Openbare Orde en Veiligheid. Maar ook doordat je raadsleden en collega’s meeneemt in het integriteitsbeleid. Door hen te adviseren over de betekenisgeving van regels en wetten. En soms ook gewoon door hen een spiegel voor te houden. Wat logisch lijkt voor de één, is door de ogen van een ander soms namelijk helemaal niet logisch. Soms is het al voldoende om collega’s te helpen bij het maken van afwegingen.

Door expert Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement.

Wil je meer weten over integriteitsbeleid en -risico’s?

Opleiding Adviseur Integriteit in de Publieke Sector

5 dagen – start 2 juni – 8e editie

Integriteitskwesties zijn in deze crisistijd aan de orde van de dag. Voorkom integriteitsschendingen, imago- en reputatieschade voor jouw organisatie.

Ontwerp, veranker en bewaak het integriteitsbeleid voor jouw organisatie.

Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.