Wie is van hout?

Rond 1970 ontstond de ‘antipsychiatrie’, een beweging die de psychiatrie op zijn kop zetten. Niet de patiënten, maar de maatschappij was ziek en die maakte op haar beurt weer mensen ziek. Jan Foudraine schreef het boek ‘Wie is van hout… een gang door de psychiatrie’. Volgens hem moest de patiënt een centrale rol hebben in het eigen behandelingsproces.

Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants, docent op de opleiding regisseur multi probleemgezinnen, spreker op het congres Personen met verward gedrag en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek.

What’s new?

Met de huidige transformatie van het sociale domein staat de zelfredzame mens centraal. Aan de keukentafel kijken we eerst wat cliënten zelf kunnen doen. De poorten van de gesloten GGZ staan wijd open en behandelen wordt weer steeds meer ambulant.

What’s new?

Gaat het ons vooral om aandacht voor de personen met verward gedrag? Of is ons probleem net zo zeer het verwarde veld? Waarin niemand meer de weg weet? Wie weet waar hij moet zijn bij de 165 multidisciplinaire overleggen die wij eens telden in de sociale kaart van een deel van Zuid Holland?

What’s new?

Wie is er eigenlijk onveilig? De mensen met verward gedrag die soms achterdochtig zijn omdat ze in de veelheid van dingen de weg kwijt zijn? Of de burgers? Die in een samenleving met veel code oranje hopen dat ze overal veilig zijn, terwijl de overheid dat echt niet altijd kan garanderen?

Een juiste term

‘Verwarde personen’, alleen al over dat begrip is veel te doen. Een brede noemer die schijnbaar één categorie van mensen aanduidt, maar waaronder mensen met talloze verschillende vraagstukken geschaard worden. Sommigen kiezen mildere woorden en spreken van ‘personen met verward gedrag’. Anderen volgen de suggestie van het Trimbos instituut en spreken van ‘personen met acute zorgnood’. Een juistere term, maar tevens een die zelf ook weer volstrekt verwarrend is. Want er zijn talloze mensen met acute zorgnood die op geen enkele wijze in de war zijn.

Mensen tussen wal en schip

Ik was intensief betrokken bij de Munchhausenbeweging in Rotterdam. Een beweging van mensen die zeiden: ‘Er vallen teveel mensen tussen wal en schip. Dat komt doordat hun problemen zo ingewikkeld zijn én doordat wij onze kokers niet goed op elkaar hebben aangesloten.’ Dat bewustzijn werd een oproep om de boel op orde te brengen. Een beweging voor ketensamenwerking ontstond.

Voorkoming escalatie

Vanuit die beweging schreef ik het boekje voorkoming escalatie. Ik ben daarin zuinig met het begrip regie. Ook dat begrip verwart. Er zijn veel mensen met regie en er zijn teveel soorten regie: zelfregie, casusregie, procesregie, bestuursregie. En ieder van die woorden is met meerdere betekenissen verbonden. In mijn trainingen Casus- en procesregie sta ik er uitgebreid bij stil. En ik kies dan veel voor het begrip bevoegdheid. Maak duidelijk wie wat mag doen. Als dat goed is geregeld, dan weten de mensen de weg in het veld.

In het boekje ‘Voorkoming Escalatie’ beschrijf ik bevoegdheden voor sociale veiligheid, voor inzet van SAVE-, FACT- en Crisisteams. En ja, ook voor personen met acute zorgnood. Ik maak duidelijk wie er wanneer aan de bal is. En dat helpt!

Ook ga ik in op het Friese AVE model: Aanpak Voorkoming Escalatie. Dat model maakt onderscheid in vier niveaus van complexe casuistiek: van eenvoudige zaken waar burgers zelf regie kunnen voeren, tot zaken met maatschappelijke onrust en veel media-aandacht, waar de regie naar de burgemeester gaat.

Bij het congres Personen met verward gedrag vertel ik over Voorkomen van Escalatie bij mensen met acute zorgnood. Ik gebruik voorbeelden uit mijn praktijken van casus- en procesregie. En ik neem u mee in de AVE-methodiek. We gaan praktisch aan de slag. Zodat het u na afloop niet duizelt. Zodat u minder verward bent als u de zaal verlaat. Beloofd!

Meer weten?

Op het congres Personen met verward gedrag hoort u hoe u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente.

Op de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van gezinnen met meervoudige problematiek.

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *