Home » Zorg » 3 strategische adviezen voor het ziekenhuis van de toekomst!

3 strategische adviezen voor het ziekenhuis van de toekomst!

In gesprek met Wouter van der Kam, Voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh Groep.

Het Nederlandse ziekenhuislandschap telde in 2016 maar liefst 449 samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden verdelen zich over verschillende doelgroepen, zoals de actuele gezondheidszorg, chronische aandoeningen et cetera.  Een gemiddeld ziekenhuis is onderdeel van vijf á tien netwerken. Hiermee functioneert het ziekenhuis al in zijn netwerkrol, die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Zo stelt Van der Kam: “Het ziekenhuis bestaat niet meer.” Het ziekenhuislandschap is continu in verandering en voor een toekomstbestendig ziekenhuis vraagt dit een andere rol, visie en aanpak.

Actuele ontwikkelingen

Van der Kam signaleert drie ontwikkelingen die momenteel de grootste impact hebben op het ziekenhuislandschap van 2018.

  1. Sterke centralisatie van ziekenhuiszorg

Er is in Nederland sprake van een sterke centralisatie van de ziekenhuiszorg. Mede hierdoor gaan regionale ziekenhuizen naar een heel andere samenwerkingsstrategie. Iedereen in een ziekenhuis krijgt met deze verandering te maken.

  1. Individualisering van de samenleving

De individualisering van de samenleving verandert de eisen, waardoor eenvoudige zorgconcepten en gastvrijheidsconcepten niet meer toereikend zijn. De zorgsector gaat naar een meer integrale benadering van zorgnetwerken. Het ziekenhuis is een onderdeel van deze zorgnetwerken.

  1. Toenemende personeelstekorten

Al jaren hebben ziekenhuizen te maken met personeelstekorten op bepaalde afdelingen. De komende jaren zullen de toenemende tekorten van gespecialiseerd verpleegkundig en medisch personeel een grote rol gaan spelen binnen het ziekenhuislandschap.

Deze en andere ontwikkelingen vragen veel van de zorgmanager en –bestuurders van de toekomst. “Al deze ontwikkelingen gaan een grote rol spelen in Nederland, waardoor de ziekenhuiszorg definitief een ander profiel krijgt naar de bevolking en haar financiers toe.” stelt Van der Kam. “Het ziekenhuis bestaat niet meer, maar is onderdeel van een netwerk van zorg geworden.”

3 Strategische adviezen

Van der Kam wil drie tips meegeven aan de zorgmanager van de toekomst.

  1. Het ziekenhuis bestaat niet meer, maar is onderdeel van een netwerk van zorg geworden. Kijk naar het ziekenhuis vanuit dit netwerkperspectief.
  2. Integrale patiëntbehoefte vraagt om integrale zorg. Dit gaat verder dan ziekenhuiszorg.
  3. HRM concepten gaan logistieke concepten verdringen. Hierdoor komt er nog meer nadruk te liggen op het duurzaam binden van personeel en de in-, door- en uitstroom van personeel.

Cursus Zicht op Ziekenhuizen

Wouter van der Kam is hoofddocent bij de 2-daagse cursus voor beleidsmedewerkers- en managers in het ziekenhuislandschap: ‘Zicht op Ziekenhuizen’ (start: 3 oktober 2018 in Utrecht).

Bezoek de website

Over Mitchel de Jager

Mitchel de Jager
Opleidings- en congresmanager Sociaal Domein, Zorg en Legal.

Bekijk ook

Nieuwe wetgeving in de zorg 2020 en 2021

Binnen de gezondheidszorg staan er een aantal wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *