Belangrijke ontwikkelingen voor juristen in de zorg

“De kracht van de verkorte opleiding Jurist in de Zorg zit hem in de brede context”

Met de vijfdaagse Verkorte Opleiding voor de Jurist in de Zorg ben je na 5 modules weer helemaal bij. Zonder meer nuttig, vindt Joris Rijken, advocaat bij AKD en een van de docenten. ‘In korte tijd is er veel veranderd.’              

Welke actuele ontwikkelingen binnen de zorgsector zijn van belang voor de jurist?

Rijken: ‘Dat zijn er een heleboel. Allereerst zijn de rollen van zorgverzekeraars en gemeenten veranderd. Wat betreft de zorgverzekeraars: die worden steeds assertiever bij het inkopen van zorg. Ze maken keuzes en weigeren aanbieders soms contracten. Dat vraagt andere kennis en vaardigheden van de juristen in de zorg. En wat betreft gemeenten: zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de Wmo en zijn veelal nog zoekende naar hun rol. Zorgaanbieders krijgen daardoor te maken met opdrachtgevers die niet goed weten wat van hen mag worden verwacht. Daar kun je als zorgaanbieder last van hebben, maar je kunt er ook je voordeel mee doen, bijvoorbeeld door met de gemeenten mee te denken en de discussie op een voor jou gunstige manier te sturen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de WKKGZ. Door deze wet is de manier waarop klachten en geschillen worden behandeld veranderd. Als zorgaanbieder dien je te weten hoe deze wet in elkaar steekt.’

De zorg lijkt steeds zakelijker te worden.

Rijken: ‘Klopt. Vroeger werden veel zaken tamelijk informeel en low profile geregeld. Dat is minder nu. Je ziet op allerlei vlakken een toenemende verzakelijking en juridisering. Niet alleen in het verkeer tussen zorgaanbieders en inkopende partijen, maar ook intern, bijvoorbeeld ten aanzien van de positie van medisch specialisten binnen ziekenhuizen. Het is een gevolg van de invoering van gereguleerde marktwerking. Zorgaanbieders worden daardoor gedwongen min of meer als ‘normale bedrijven’ te gaan werken. Daar hoort aandacht voor juridische zaken bij.’

Wat is volgens jou het belang van de verkorte opleiding tot jurist in de zorg?

‘De meeste deelnemers van deze verkorte opleiding werken als jurist bij een zorgaanbieder. Zorgaanbieders hebben vaak hooguit twee juristen. Dat betekent dat je als jurist in de zorg een allrounder moet zijn. Je moet iets weten over de relatie tussen de zorgaanbieder en de patiënt – denk aan zaken als beroepsgeheim en dossiervorming – maar ook over de regels voor de omgang tussen de zorgaanbieder enerzijds en zorgverzekeraars en gemeenten anderzijds. Daarnaast heb je te maken specifieke regels voor de inrichting voor je organisatie – de governance. Kortom: je hebt een brede basiskennis nodig. Als je de cursus volgt, ben je bij. Je krijgt een samenhangend verhaal te horen. De brede context, waarbij ruimte is voor actuele praktijkvoorbeelden. Om een voorbeeld te geven: als ik een dagdeel verzorg over de zorgverzekering, leg ik uit wat een zorgverzekeraar precies doet, hoe het zit met de acceptatieplicht en wat zorgverzekeraars precies wel en niet moeten vergoeden, tot aan de meest recente stand van de jurisprudentie.’

Wat zijn belangrijke do’s and don’ts voor juristen in de zorg?

‘Veel zorgaanbieders doen mee aan ‘aanbestedingsachtige’ procedures bij zorgverzekeraars. Ze krijgen dan een dik pakket aan eisen waaraan ze moeten voldoen. Vaak staat dan ergens dat als je het ergens niet mee eens bent je vóór een bepaalde datum bezwaar moet maken. Het komt vaak – eigenlijk veel te vaak – dat zorgaanbieders daar niet op letten. Ze zijn dan in gesprek met de zorgverzekeraar en vergeten ondertussen de deadline. Vervolgens staan ze ijskoud buitenspel. Zonde van alle tijd die al in dat traject was gestoken. Mijn tip: kijk voor je naar de inhoud van de ‘aanbesteding’ gaat kijken naar de termijnen. Noteer die en zorg ervoor dat je die altijd haalt. In feite is het zo dat je steeds weer examen moet doen. Haal je er één niet, dan ben je gezakt. ‘

Wat is er verder nog om het vak bij te houden?

‘Het vak van jurist in de zorg is veeleisend. Je moet iets weten van privacy, arbeidsrecht, tuchtrecht, contractenrecht, mededingingsrecht enzovoorts. Eigenlijk ben je een soort juridische huisarts. Daarvoor moet je eerst een goed fundament leggen, bijvoorbeeld met de verkorte opleiding. Vervolgens is het zaak je kennis op peil te houden. Dat vergt een behoorlijke investering in tijd. Ofwel: rechtspraak en tijdschriften lezen. Zonder die kennis kun je als jurist in de zorg niet goed functioneren.’

Joris Rijken is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in de contractering, bekostiging en regulering van zorg. Hij treedt op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met toezichthouders in de zorg. Joris is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie. 

Meer informatie over de verkorte opleiding Jurist in de Zorg

Tijdens deze opleiding krijgt u in 5 dagen volledig inzicht in het gezondheidsrecht. De verkorte opleiding Jurist in de Zorg is de enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg.

Meer informatie over de opleiding

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

‘Opleiding ‘Jurist in de zorg’ is grondig én breed’

Binnenkort start weer de verkorte opleiding tot jurist in de zorg. Hoofddocent Joris Rijken beschrijft …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *