Domotica en Zorg op Afstand: van frustratie naar uitrol

Door: ir. Annelies Lammers, eigenaar Simpel Contact & Concepts, grip op zelfstandig wonen. simpelcontact.nl

Wellicht bent u bezig met een project: domotica of zorg op afstand. Het begin klonk zo logisch. Een aantal handige technische hulpmiddelen die zouden bijdragen aan meer comfort, gemak en ondersteuning van de zorg.  Er werd budget gevonden- zelfs wat subsidie – en met een groepje mensen werd er enthousiast gestart. Toen kwam de weerbarstige praktijk…

“Het werkt niet”, “Dat is toch alleen voor luxe woningen?”, “We gaan onze zorg niet vervangen door techniek!”. Veel domotica projecten eindigen in ware hoofdpijndossiers en sterven een stille dood. In de rapportages voor de directie en het zorgkantoor verantwoorden we ons door enkele goede voorbeelden op te nemen en te vermelden dat we er veel van hebben geleerd. Dat is zonde! Zowel intramuraal als extramuraal, dus voor mensen thuis,  zijn er volop mogelijkheden. De kunst is die te vinden en met een juiste aanpak te implementeren zodat een betaalbaar en schaalbaar concept ontstaat.

‘Domotica,  veel gedoe’

Helaas heeft domotica een slechte naam. En eerlijk gezegd is dit ook wel begrijpelijk. Nog steeds zijn er veel projecten waar het niet werkt. Of uit een bijna ideologische ambitie is domotica goed bedoeld er ingepompt, zonder goed na te denken over de voorwaarden en het vervolg. Uit recent onderzoek blijkt dat er meer dan 8.000 euro per woning is gespendeerd aan domotica, met weinig resultaat. Dat is jammer van al die middelen en energie. De kunst is om de juiste toepassingen te vinden en ze te benutten op de juiste manier. Want succesvol domotica inzetten in de zorg? Dat kan wel.

2  voorbeelden van succesvolle domotica toepassingen:

1. Veilig thuis met aandacht en besparing

Ouderen moeten verplicht langer thuis wonen en dit biedt diverse kansen voor organisaties. Lees ook het E-book. Domotica is zo’n kans. Een bekende vorm is bijvoorbeeld personenalarmering waarbij mensen bij vallen of onwel worden een alarmknop kunnen indrukken.  Naast de traditionele alarmering bestaat er tegenwoordig ook ‘actieve alarmering’. Apparatuur die zelf ‘denkt’ of ‘signaleert’. Zoals alarm bij een inbraak, gasdetectie of dwalen. Dit is een veilig idee voor bewoners zelf, maar ook voor hun naasten. Bovendien is er met  ICT en beeldcontact zoals Zorg op Afstand,  meer aandacht en eigen inbreng mogelijk voor zowel de bewoner, familie als professional. En daarbij een flinke besparing op reistijd en reiskosten. Meer met minder.

2. Meer vrijheid voor intramurale cliënten

In diverse intramurale instellingen is domotica de afgelopen jaren ingebracht.  Bijvoorbeeld in een woonzorgcomplex, verpleeghuis of bij kleinschalig wonen.  Zo past tanteLouise-Vivensis zogenaamde ‘Leefcirkels’ toe in haar woonzorgcentra voor ouderen met dementie.  Hierdoor verdwijnen mensen niet zomaar achter slot en grendel, maar krijgen ze veel meer vrijheid omdat ze niet meer hoeven te verhuizen naar een verpleegafdeling. Zo kunnen ze toch zelfstandig op pad, maar wel binnen veilige grenzen.

Domotica inzetten in de zorg biedt volop kansen. Maar wat is er nodig om die kansen écht te realiseren? Zodat het niet blijft bij een pilot ‘waar we veel van hebben geleerd’ maar liever niet meer op terugkijken? Hoe implementeer je domotica wel succesvol?

Uitrol techniek: proven en beheersbaar

Een van de voorwaarden voor opschaling is dat de techniek op orde is. Dat betekent dat aan de voorkant de juiste keuzes moeten worden gemaakt. Maak gebruik van proven, intuïtieve technologie en juiste protocollen. Zoals webbased,  open standaarden en zorg voor de juiste infrastructuur, zoals installaties, netwerk en devices. Maak daarnaast een implementatie- en beheerplan, een voorwaarde voor een succesvolle uitrol. En niet onverstandig: besteed het uit aan een professionele en meedenkende partij. De uitrol naar honderden woningen en mensen doe je niet “er even bij”.

Meer weten? Domoticacongres: voorbeelden en lessen uit de praktijk

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over hoe domotica en zorg op afstand succesvol kunnen worden opgezet en echt iets kunnen betekenen voor de mensen,  onze beslissers en eventuele bijdragen vanuit de WMO of het zorgkantoor. Het gaat niet alleen om de techniek, maar zeker ook om de mensen en juiste aanpak. Wil je meer weten? Kom dan naar het domoticacongres op 10 december voor extramuraal en 11 december voor intramuraal voor corporaties en zorgpartijen.

Dit domoticacongres wordt georganiseerd door o.a. SBO, Aedes- Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Vilans en  OTIB.

 

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Gegevensuitwisseling in de zorg

Niemand twijfelt meer over nut en noodzaak van digitale gegevensuitwisseling. Maar hoe houden we de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *