Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De vereiste kwaliteit blijft daarentegen hoog. Deze factoren vragen om succesvol projectmanagement in de zorg, maar vaak ontbreekt dit in vakliteratuur en –opleidingen. Welke eigenschappen zijn nodig?

Wat is projectmanagement in de zorg?

Zorgorganisaties zijn constant in beweging om de kwaliteit van zorg op peil te houden en te verhogen. In het dagelijkse werk is dit merkbaar in kleine veranderingen, maar grotere veranderingen vereisen dat ze als project worden georganiseerd. Het doel van een project is om de organisatie te veranderen of een afgebakende opdracht uitvoeren. Projectmanagement is hierbij van groot belang, omdat dit draait om besluiten nemen die een project in goede banen leiden.

Projectmanagement in de zorg is te vergelijken met het dagelijkse werk van de zorgprofessional: cliënt of patiënt als opdrachtgever, met als doel van de opdracht verzorging of genezing. Een concreet plan van aanpak, oftewel het behandelproces, zorgt dat zorgprofessionals – net als projectmanagers – de beoogde resultaten behalen.

Toename van projecten in de zorg

De hoeveelheid projecten in de zorg is de afgelopen decennia flink toegenomen. Hier liggen diverse demografische, epidemiologische, sociaal-culturele, economische, (medisch) technologische, politiek-institutionele ontwikkelingen aan ten grondslag. Je denkt aan:

 • Een groeiend aantal ouderen;
 • De krimpende beroepsbevolking;
 • De toename van chronisch zieken;
 • Minder aandacht voor zeldzame ziekten;
 • De veranderende rol van kennis en informatisering;
 • De toegenomen mondigheid van burgers;
 • De toegenomen welvaart;
 • De krappere overheidsfinanciën;
 • De hoge verwachtingen van GRIN-technologieën (Genomics, Robotica, ICT, Imaging, Nanotechnologie);
 • De toenemende Europese regelgeving;
 • De veranderende waardepatronen over gezondheid.

Deze en andere ontwikkelingen leiden tot allerlei kleine en grote projecten bij zorgorganisaties. Omdat de hoeveelheid projecten is gegroeid, is ook de omvang van de hoeveelheid betrokken mensen en middelen toegenomen. In zorgorganisaties vereisen projecten ondertussen een aanzienlijk deel van alle beschikbare tijd, geld en energie.

Complexiteit van projecten

Projectmanagement in de zorg is complexer dan ooit, voornamelijk omdat deze haast altijd een ICT-component bevat en medische technologie kennis vergt. Ook zijn organisaties groter geworden. Deze complexiteit wordt verder versterkt door groeiende personeelstekorten en krappe budgetten die altijd onder druk staan.

Projecten moeten daarom slagen, waardoor zorgorganisaties wel twee keer nadenken voordat ze een project starten. Daarnaast wordt er binnen projecten in de zorg steeds vaker samengewerkt met andere partijen in de keten. Projectmanagement is hierdoor nog complexer. Genoeg redenen dus voor zorgorganisaties om goed te willen zijn in projectmanagement.

Toonaangevend projectmanagement

De zorgsector streeft naar een hoog niveau van projectmanagement, dat als een voorbeeld dient voor andere sectoren. Mensen uit andere sectoren moeten van de zorg willen leren, niet andersom. De zorg gaat altijd voor de hoogste kwaliteit, omdat positief resultaat meer raakt dan alleen de business. Net zoals een chirurg met uiterste precisie te werk gaat, vereist projectmanagement in de zorg vergelijkbare zorgvuldigheid en aandacht.

De ambitie is niet alleen een succesvol project, maar ook waardevolle tijd-, geld- en energiebesparing. Deze besparingen worden vervolgens geïnvesteerd in de verdere verbetering van de zorg. Zo zet de zorg de toon voor projectmanagement.

Maatwerk in de zorg

Een groeiend aantal zorgorganisaties streeft naar én slaagt in toonaangevend projectmanagement in de zorg. Dit succes is echter niet een op een te vertalen naar andere zorgorganisaties. De zorg is een grote sector met een unieke mix van structuren, culturen en mensen. De puzzels en de oplossingen rondom projecten verschillen daarom per organisatie, uitgangsituatie en context. Projectmanagement is dus altijd maatwerk.

Drie manieren om projectmanagement toonaangevend te maken

Hoewel projectmanagement per zorgorganisatie sterk verschilt, zijn er drie manieren waarop deze organisaties hun projectmanagement toonaangevend(er) kunnen maken, namelijk:

 • Strategischer projectmanagement; werk bottom-up om als totale organisatie samen de strategie te bepalen.
 • Eenvoudiger projectmanagement; dit is niet simpeler, gemakkelijker of leuker. Het blijft hard werken. Het gaat om zo simpel, makkelijk en leuk mogelijk.
 • Behendiger projectmanagement; het kan vaak handiger, wendbaarder en minder rigide dan in eerste instantie gedacht.

Vereiste kennis voor projectmanagement

Strategischer, eenvoudiger en behendiger projectmanagement in de zorg vergt grondige kennis van:

 • Projectportfoliomanagement bij bestuurders, directies en managers;
 • Projectmanagement bij opdrachtgevers en projectmanagers;
 • Een agile mindset bij iedereen die betrokken is bij projecten.

Wil je jouw projectmanagementvaardigheden versterken?

Opleiding Succesvol Projectmanagement in de Zorg

Wil jij deze kennis opdoen, om zodoende complexe projecten in de zorg tot een succesvol einde te brengen? Bekijk dan eens het programma van de opleiding Succesvol Projectmanagement in de Zorg. De volgende editie gaat van start op 7 juni 2024.

Handig overzicht? Download de brochure >>

Deze opleiding is ook volledig op maat als incompany-traject te volgen, zodat jij je samen met collega’s ontwikkelt als succesvol projectteam, specifiek gericht op jouw organisatie.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

SPUK: 256 miljoen voor langdurige ondersteuning aan 20 kwetsbare gebieden

De overheid heeft de komende jaren miljoenen vrijgemaakt voor 20 kwetsbare stedelijke gebieden die gelinkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *