Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): “Er moeten dingen veranderen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De Wegiz is daar een belangrijke stap in. Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren en daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Ook wordt de tijd die zorgverleners spenderen aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner. ”

Meerjarenagenda

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg heeft het ministerie van VWS een Meerjarengenda Wegiz opgesteld waarin vier aangewezen gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid. Hieraan is vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een vijfde gegevensuitwisseling, namelijk die in de Acute Zorg, toegevoegd.
De Wegiz is ook opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel die de minister van VWS vorige week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Op zoek naar meer verdieping over (digitale) Gegevensuitwisseling in de Zorg?


Opleiding (digitale) Gegevensuitwisseling in de Zorg

Hoe maak je een goed en toepasbaar beleid aangaande gegevensuitwisseling en wat zijn de mogelijkheden binnen het actuele juridische kader? Je verdiept je in:

  • Gegevensuitwisselingsplan
  • Het kader
  • Compliance
  • De praktijk

3 dagen – start 20 november 2023 – meer informatie >>

Data Driven Healthcare congres

Data en data gedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van medische gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel.
Wat betekent dit voor jou als zorgorganisatie en hoe ga je hiermee om?
Je hoort alles over o.a.:

  • Wegiz
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Netwerkzorg
  • Gepersonaliseerde zorgpaden
  • Cloud in Healthcare

24 mei 2023 – Jaarbeurs Utrecht – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

SPUK: 256 miljoen voor langdurige ondersteuning aan 20 kwetsbare gebieden

De overheid heeft de komende jaren miljoenen vrijgemaakt voor 20 kwetsbare stedelijke gebieden die gelinkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *