langdurige zorg
Wijzigingen langdurige zorg

Eerstelijns ouderengeneeskunde

Eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen; lokale, persoonsgerichte, passende, proactieve, samenhangende zorg én ondersteuning.

Bij ouderen met multimorbiditeit en complexe problematiek staat de kwaliteit van leven voorop. Omdat dit veelal bepaald wordt door zelfredzaamheid en sociale participatie, werken huisartsen, praktijk- en wijkverpleegkundigen samen met welzijnswerkers. Door de toenemende complexiteit van zorg is  goede samenwerking, adequate verslaglegging en informatie uitwisseling noodzakelijk.

Toekomst van de ouderenzorg

De medische zorg wordt geleverd vanuit eerstelijnscentra, waarin huisartsen nauw samenwerken met paramedici, WMO-consulenten, casemanagers en vele anderen. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk geleverd door de eigen omgeving van de oudere, aangevuld met vrijwilligers uit buurtcentra en andere welzijnsvoorzieningen. Ontwikkelingen op het gebied van domotica en veiligheid vergroten de zelfredzaamheid. Als de lijnen kort zijn kunnen signalen adequaat doorgegeven worden en kunnen er tijdig preventieve acties worden ondernomen, met inachtneming van de privacy en respect voor eigen keuzes van ouderen. Naar verwachting draagt deze manier van werken ook bij aan het betaalbaar houden van ons stelsel en aan het werkplezier voor alle betrokkenen.

Netwerk van kaderhuisartsen ouderenzorg

Laego, het netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde, wil de ontwikkelingen in de ouderenzorg stimuleren door het draagvlak te vergroten en te adviseren over de uitvoering. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde initiëren en ondersteunen de daadwerkelijke uitvoering.

Ga voor meer informatie over verschillende projecten van de Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen naar www.laego.nl
Of lees het volledige visiedocument

Tijdens het congres Toekomst van de Ouderenzorg wordt een bijdrage van Laego verzorgd door Annet Wind, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en bestuurslid Laego.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Nieuwe lesopzet voor een hoger leerrendement

We weten dat de lesopzet, de manier van leren, sterk bepaalt of het geleerde ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *