Home » Zorg » Gezondheidszorg in 2030: een andere demografie

Gezondheidszorg in 2030: een andere demografie

Op 1 januari 2018 telde Nederland 17.182.442 inwoners. Op 1 januari 2030 zijn dit er waarschijnlijk ruim 750.000 meer. Hoewel het aantal jongeren (tot 20 jaar) bijna gelijk zal blijven, zal het aantal ouderen (van 65 jaar) met bijna 1 miljoen toenemen tot ruim 4,2 miljoen. De gemiddelde zorgkosten voor de basiszorgverzekering van een oudere zijn 3.3 keer hoger dan iemand van onder de 65 jaar. Met 1 miljoen extra 65-plussers, hoe wordt de zorg dan gefinancierd?

Demografische druk

De verhouding tussen het werkende en het niet-werkende deel van de Nederlandse bevolking wordt de demografische druk genoemd. De grijze druk is het aantal personen van 65 jaar en ouder ten opzichte van het aantal personen tussen de 20 en 65 jaar. De groene druk is het aantal personen van 20 jaar en jonger ten opzichte van het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

In 2018 is de demografische druk 69,5%. Dit betekent dat er voor iedere tien werkenden grofweg zeven niet-werkende personen zijn. Dit is in 2030 heel anders. Dan zijn er voor iedere werkende grofweg acht niet-werkende personen (79,9% prognose). Dit betekent een flinke toename in de demografische druk. Deze extra druk wordt geheel veroorzaakt door de grijze druk van 65-plussers.➊

Nationale Zorgkosten

In 2018 wordt er in Nederland naar schatting 92,8 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dit betreft €5.380,- per persoon, waarvan €1.250,- direct is betaald en €4.130,- collectief. In 2030 is de uitgave voor de zorg gestegen naar ongeveer 129,4 miljard euro. Dit betreft een toename van 39%. Per persoon zijn de zorgkosten in 2030 ongeveer €7.250,-, waarvan €1.400,- direct en €5.850,- collectief.

In 2018 wordt er grofweg 29 miljard euro (31%) uitgegeven aan ziekenhuiszorg, 28 miljard euro (30%) aan overige curatieve zorg, 19 miljard (20%) aan ouderenzorg en 18 miljard euro (19%) aan overige sectoren. In 2030 is deze verhouding heel anders.

In 2030 wordt er naar waarschijnlijkheid minder uitgegeven aan overige curatieve zorg (absolute afname van 2%) en overige sectoren (absolute afname van 1%). De relatieve uitgaven aan ziekenhuiszorg zal gelijk blijven. Ouderenzorg zal daarentegen relatief duurder worden (absolute toename van 3%).

Zorgkosten naar leeftijd

Een jongere kost gemiddeld €1.115,- per jaar aan zorg voor de basisverzekering. Iemand tussen de 20 en 65 jaar oud kost gemiddeld €1.845,- aan zorg. Een oudere kost gemiddeld €6.138,- aan zorg. Dit is een toename van 450% ten opzichte van een jongere en 230% ten opzichte van iemand tussen de 20 en 65 jaar oud.

Zorgkosten in 2030?

In 2030 zijn er bijna 1 miljoen ouderen meer. Dit betekent dat de gemiddelde zorgkosten ook geleidelijk aan zullen gaan toenemen met vergelijkbare proporties. De verwachte stijging is ongeveer 37 miljard euro per jaar tegen 2030. Dit vraagt om een andere aanpak van zorg en zorgkosten.

Op basis van cijfers van volksgezondheidenzorg.info, een officiële website van de Rijksoverheid.

➊ Bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83783NED/table?dl=11C4C

Cursus Actueel Inzicht in de Gezondheidszorg

Tijdens de 2-daagse cursus ‘Actueel Inzicht in de Gezondheidszorg‘ krijgt u volledig inzicht in:

  • Actuele stand van zaken
  • Financiering en bekostiging
  • Samenwerken en partnerships
  • Bestuur en governance
  • Privacy in de zorg & Digitalisering
Bezoek de website

Over Mitchel de Jager

Mitchel de Jager
Opleidings- en congresmanager Sociaal Domein, Zorg en Legal.

Bekijk ook

Zo leer je kinderen gezond te eten!

Gezondere eetgewoontes creëren bereik je niet alleen met kennis. Het gedrag zal moeten veranderen. Het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *